Безплатна електронна библиотека

Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,37
ISBN: 954-030-641-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...дба. Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г ... DOC Наредба № 4 от 14.08.2003 г. за проектиране, изграждане и ... ... ., в сила от 30.01 ... Наредба № 4 от 14 август 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби, ДВ, бр. 76/2003 г. ii. Чл. 1. (1) С тази наредба се определят техническите изисквания при проектиране, изграждане и експлоатация на нови, както и при реконструкция на съществуващи сградни водопроводни и канализационни инсталации в жилищни ... Title: Наредба № 4 от 14.08.2003 г. з ... Електрически уредби и съоръжения. Електробезопасност, норм ... ... ... Title: Наредба № 4 от 14.08.2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради • Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежeние в сгради (3) За електрически уредби в сгради, помещения или части от тях, класифицирани като места с повишена пожарна опасност и места с експлозивна опасност, се спазват изискванията на тази наредба ... Разпоредбите в тази глава се прилагат при избор на електрически апарати, проводници и носещи конструкции по условията ...