Безплатна електронна библиотека

Закон за насърчаване на инвестициите

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,17
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Закон за насърчаване на инвестициите epub книги безплатно

Описание:

...ката за инвестиции издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите ... PDF ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ... . На интернет сайта на Министерство на икономиката е публикуван за обществено обсъждане проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите. ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 06. ... PDF ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ... . ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 06.08.2004 Г.) Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от 44-то Народно събрание на 21 февруари 2018 г. СТАНОВИЩЕ. ПО ПРОЕКТА НА "ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ" През последните пет години нормата на инвестициите в БВП на страната непрекъснато нараства, като от 13.2% през 1998 година достига 18.1% през 2002 г. На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 19.03.2020г./ на настоящия проект на Наредба за насърчаване на инвестициите в община Белоградчик на интернет ... Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) Редакция към ДВ 28/2002: Чл. 6. (1) Чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, могат да откриват в страната търговски ... в правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет днес от кабинета ... 17:45, 14 юли 10 / Дневник 1 Наредба № 24 - За насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Русе и издаване на сертификати клас В (Настоящата наредба е приета на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната ... ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 06.08.2004 Г.) 6. (нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) издава сертификат за клас инвестиция и внася предложения в Министерския съвет за прилагане на мерки за насърчаване на инвестициите по реда на този закон. Чл. 11. (Изм. Закон за насърчаване на инвестициите ⚫ от 【Нова Звезда】 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. условия за практикуване на спорт за високи постижения; 4. насърчава инвестициите за изграждането и управлението на спортните обекти и използването им в обществен интерес. Чл. 3. ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА В сила от 01.01.2002 г. Обн.ДВ.бр.112 от 29 Декември 2001г., изм.ДВ.бр ... Законът за насърчаване на инвестициите улеснява застрояването на защитената природа на България ... да върне в Народното събрание приетите поправки в Закона за на...