Безплатна електронна библиотека

Договорът в трудовото право - Васил Мръчков

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,38
ISBN: 978-954-730-661-5
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Васил Мръчков

Можете да изтеглите книгата Договорът в трудовото право във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Тази книга е посветена на договора в трудовото право. Виндивидуалните трудови отношения той прониква преди всичко чрез трудовиядоговор, обогатява се с десетки негови разновидности, но не се свежда само дотях. Разпространението му се разширява и с редица други договори, които допълватсъдържанието на трудовите правоотношения, възникнали от избор или конкурс, заизменение и прекратяване на трудовите правоотношения, за определяне насъдържанието на отношенията, непосредствено свързани с трудовите. Договорът втрудовото право навлиза и в колективните трудови правоотношения чрез колективниятрудов договор, правото на информиране и консултиране, уреждането наколективните трудови спорове, включително и по време на стачка. Неговото растящоприложение дава повече свобода на страните и изразява тенденцията къмодоговоряване на трудовото право. Проф. д.ю.н. Васил Мръчков е автор на учебниците„Трудово право” и „Осигурително право”, съавтор на „Коментар на Кодекса натруда”, както и на многобройни статии и публикации в областта на трудовото иосигурителното право.

...ран... Поръчай "Договорът в трудовото право" от Васил Мръчков на топ цена от онлайн книжарница dbooks ... 【Договорът в трудовото право】 Сиби • Цена | Ciela.com ... .bg на ☎ 0700 10 399 Труд и право, 2007. isbn 9789546081421. (съставител) Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове. РААБЕ България, 2007. isbn 9789549619515. Договорът в трудовото право. Сиби, 2010. Принципно положение в труд ... Договорът в трудовото право | Ozone.bg ... . РААБЕ България, 2007. isbn 9789549619515. Договорът в трудовото право. Сиби, 2010. Принципно положение в трудовото право е, че то се стреми към осигуряване на по-голяма сигурност за работни- ка или служителя, затова и приема като правило трудовия Източници на трудовото право - понятие, обща характеристика, видове. Особености на недържавните източници на трудовото право. 4. Основни принципи на трудовото право. 5. Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Когато предмет на делото е имуществено право и спорът не е от изключителната компетентност на българските съдилища, то може да бъде възложено на чуждестранен съд с ... Тя специализира трудово и марково право. ... ал. 1 ЗЗД: "Договорът се смята сключен в момента, в който приемането достигне у предложителя". ... Промени в трудовото и осигурително ... В чл. 10, ал. 2, изр. 2 от процесния договор между страните е постигнато съгласие за това, че при забава с повече от 150 дни на предвидения в чл. 5 срок за осъществяване на строителството на ... Многообразието на фактите по различните казуси, предмет на тълкуване в трудовото право, изключва възможността за категорично становище, което да бъде приложимо спрямо всеки един случай. Тази книга е посветена на договора в трудовото право. В индивидуалните трудови отношения той прониква преди всичко чрез трудовия договор, обогатява се с десетки негови разновидности, но не се свежда само до тях. Икономическата обстановка в страната, както и съдебната практика показват, че договорът по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ намира приложение в различни отрасли на икономиката. В такива случаи на забава в изплащането на част от трудовото възнаграждение, работникът или служителят като проява на солидарност следва да не прекратява едностранно трудовото ... Тази книга е посветена на договора в трудовото право. В индивидуалните трудови отношения той прониква преди всичко чрез трудовия договор, обогатява се с десетки негови разновидности, но не се свежда само до тях. Отговор: В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст ... Тя има дългогодишен опит с акцент в областта на трудовото и корпоративното право. Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и е член на Софийската адвокатска колегия. Т Р У Д О В О П Р А В О 1. Предмет и система 1. Трудовото право е: а) частно право; б) публично право; в) предимно частно с публичноправни елементи; г) предимно публично, с частноправни елементи. 2. В споразумението трябва да запишете всички промени в трудовото правоотношен...