Безплатна електронна библиотека

Правилник за прилаганена Закона за акцизите и данъчните складове

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,11
ISBN: 978-954-730-708-7
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Можете да изтеглите книгата Правилник за прилаганена Закона за акцизите и данъчните складове във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

В това издание са отразени промените, с които правилникът е приведен всъответствие с измененията на Закона за акцизите и данъчните складове, които сав сила от 1 януари 2011г.

...лник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове ⚫ от 【Сиби】 978-954-730-649-3 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв ... Правилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните ... ... . ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ . В сила от 01.07.2006 г. Издаден от Министерството на финансите След промяната, направена в Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 105 и 108 от 2006 г.) с ц ... Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните ... ... . В сила от 01.07.2006 г. Издаден от Министерството на финансите След промяната, направена в Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 105 и 108 от 2006 г.) с цел пълно въвеждане на изискванията на европейското право в тази област, последваха и съответните изменения в Правилника за ... Редът и начинът за предоставяне на лица, притежаващи разрешение за събиране, транспортиране и третиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците, за унищожаване, влагане в ... Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове ( h [ g., , [ j. 42 2006 . ; a f. Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Собственици или наематели на обект по чл. 56, ал. 1 могат да бъдат само лица по чл. 40в от Закона за виното и спиртните напитки. Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8 и 33 от 2007 г., Считаме за неоснователна и юридически неиздържана обосновката на вносителя по повод възраженията за несъответствие на законопроекта с разпоредбите на Конституцията на РБ, Закона за ... (2) Извън случаите по от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 95 от 2009 г.) лицата, които са спазили ... Приетите изменения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), са свързани с последните изменения от 27. 11. Изх. № 03-00-24/26.05.2020 г. ...