Безплатна електронна библиотека

Работа върху понятията - Христо П. Тодоров

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,28
ISBN: 9789545356476
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Христо П. Тодоров

Тук ще намерите книгата Работа върху понятията pdf

Описание:

Книгатасъдържа тринадесет философски статии, писани през периода 1996-2010 г. Восновата им е залегнало определено разбиране 3а философията. Споредтова разбиране не съществува метаисторическа позиция, от коятофилософите наблюдават, описват и обясняват света като цяло. философскотомислене по-скоро е провокирано от въпроси, които идват от миналото насамата философия, от жизнения опит и житейската мъдрост, от науките, отизкуствата, от различни обществени практики, от политиката и пр. Онова,от което философията започва, е езикът - обикновеният език, на койтовсички говорим, философията си поставя 3а цел да разбере как работиезикът, с който хората си служат, и чрез зязлщ на понятията да разкриедействителната структура на човешкото мислене. Централната задача натака разбраната философия се състои в разбирането. Ето защо тазифилософия е херменевтическа. Философски идеи се изразяват и съобщават чрез понятия. Още от своетовъзникване философията е поела задължението да използва своите понятиярефлексивно. За херменевтическата философия рефлексията върху значениятана понятията е не просто една от философските задачи, а сърцевина нафилософското занимание изобщо. Заглавието на книгата е израз наразбирането, че основната част от философската работа е тъкмо работавърху понятията.

...значени за ... 2011, Работа върху понятията, София ... 【Работа върху понятията】 Нов български университет • Цена ... ... . 2001, Христоматия по немска философия - съставителство и предговор (в съавторство с Димитър Денков и Стилиян Йотов). София и Брауншвайг. СОЦИАЛНА РАБОТА Гл. ас. Ваня Ганева СА „Д. А. Ценов"- Свищов Катедра "История, философия, ... Хомофобските изявления са дискриминация, когато влияят ... ... . А. Ценов"- Свищов Катедра "История, философия, социология" Резюме: Обект на разглеждане в статията е домашното насилие върху жени, което ЗА СЪЩНОСТТА НА ПОНЯТИЯТА В МЕТОДИКАТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ... работа върху стилово-езикови грешки в устната и в писмената ученическа реч и пр. ... която е задължителна при работа ... за понятията, които се използват при работа с компютърна презентация. След стартиране на програмата автоматично се отваря нов файл (с име Presentation1) и нов слайд. Г) работа и любов 3. Фокусирането върху силните черти от характера на човека е характерно за теорията на: А) психоанализата Б) бихевиоризма В) структурализма Г) хуманистичната психология 4. Случаят на италиански адвокат, който по радиото заявил, че не желае да наема, нито да работи с „хомосексуалисти" в кантората… Обяснете понятията "ефективност" и "ефикасност" и тяхната връзка с ОП. ... се отразяват върху способността на хората да вършат определена работа, както и върху цялостния им маниер на ... В "Доверието върши работа!" Кен Бланчард използва притча, като я наслагва върху ситуации от реалния живот, за да ни ......