Безплатна електронна библиотека

Другият "Тютюн" - Пламен Дойнов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,75
ISBN: 978-954-926-972-7
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Пламен Дойнов

Всички Пламен Дойнов книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Книгата представя най-богатия досега подбор на автентичнитекстове за критическото и социалнополитическото битие на романа "Тютюн"от Димитър Димов (1906-1966) - един от най-ярките феномени вбългарската културна история на XX век. Сборникът изследва уникалнидокументи от фондовете на Централния държавен архив, Националниялитературен музей, Къщата-музей "Димитър Димов", лични архиви и спомениот Вълко Червенков, Панталей Зарев, Христо Радевски, Стоян Каролев,Георги Караславов... Очертана е ситуацията в литературното поле отначалото на 50-те години: установяването и опитите за реформи всоциалистическия реализъм, в литературната критика на БКП и СБП,съсловните битки за признание и награди, принципите на функциониране налитературно-политическата система в Народна република България. Феноменалната история на един еманципиран от книжното си тяло, следпубликационен "Тютюн",продукт на сложните отношения между дискурса на властта и авторскияпочерк, между догматизираните норми и конюктурната пластичност насоцреализма това е другият "Тютюн" - роман за романа (П. Дойнов). Встъпителната студия на доц. д-р Пламен Дойнов (р. 1969) представлява най-цялостното проучване, посветенето на Случая "Тютюн" внационалната литературна и културна история. Съчетаващо стила иметодите на аналитичната хронология и литературноисторическоразследване, то разкрива както основанията за появяването на тозиСлучай, така и скритите механизми и ходове в него, съществените променислед заглъхването му, белязали Димитър Димов и неговото творчество,личните съдби на имените писатели и критици, посоката на развитие набългарската литература в епохата на НРБ.

...омунитас При това положение по-подходящо сравнение може да се направи с тютюна за свиване, който е другият вид „тютюн за пушене", посочен в член 2, параграф 1, буква в) от Директива 2011/64 ... Другият 'Тютюн' | Galaxy.bg ... . Романът "Тютюн" като "приказка" ... Другият, Павел, със същата волева целеустременост, се противопоставя на съществуващата социална действителност. Борис е образец на конформист и кариерист ... Вярно! В Читанка имало два „Тютюн"-а… Извинявам се, че влязох в спор без да проверя. Във всеки случай, другият „Тютюн", присъстващ на сайт ... Тютюн (роман) - Уикипедия ... . Борис е образец на конформист и кариерист ... Вярно! В Читанка имало два „Тютюн"-а… Извинявам се, че влязох в спор без да проверя. Във всеки случай, другият „Тютюн", присъстващ на сайта си е целият, под това твъредние мога да се подпиша. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Този закон урежда производството, окачествяването, изкупуването, промишлената обработка и търговията с тютюн, производството и търговията с тютюневи изделия....