Безплатна електронна библиотека

Социология на философията - Васил Проданов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,33
ISBN: 9789540907925
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Васил Проданов

Насладете се да четете Социология на философията Васил Проданов epub книги безплатно

Описание:

В книгата "Социология на философията" се изхожда от предпоставката, че съществуват и би следвало да бъдат изследвани външни за философията сама по себе си потребности от едни или други идеи, които благоприятстват тяхната поява и разпространение: - потребността от най-общи отговори на един или друг въпрос, които да са своеобразна координатна система, в която да се вкарват конкретни отговори на съответни проблеми - светогледна потребност; - потребността от фундаментален отговор на въпроса защо човек трябва да върши или да не върши различни неща - нормативно-ценностна потребност, от която зависи съществуването и функционирането на общностите; - потребността от оправдание на съществуването или отхвърляне на определен обществен порядък и в крайна сметка легитимация на определна власт - идеологическа потребност; - потребността от инструмент за цялостна организация на нашите знания и от най-общ инструментариум за разбирането на света край нас - методологическа потребност.

...(с ръководител проф. Иван Георгов) ... Философски факултет ... . Последователно ръководители на История на философията са били: 1909-1934 г. - проф. Иван Георгов 1934-1949 г. - проф. Здравейте, колеги и приятели, в разгара на лятната ваканция и в навечерието на новата академична година представям на Вашето внимание едно мое интервю с преподавателя по социология от НБУ доцент Мартин Канушев. Целта на философията според "Във ... Философия - uni-plovdiv.net ... . Целта на философията според "Въведение във философията " на Г.Челпанов е да спомогне за създаването на мироглед, който да послужи като основа на възгледа ни за света. В условията на догонваща модернизация философията, респ. марксизмът, придобиват и други функции: „ролята на светоглед, на инстанция, задаваща крайна съвкупност от ценности в едно слабо ... Философията на Олимпизма. 14. Медиализираният спорт . КОНСПЕКТ по „СОЦИОЛОГИЯ НА ... ИЗМЕРЕНИЯ НА СОЦИОЛОГИЯТА НА ФИЛОСОФИЯТА ПЪРВА ГЛАВА КАКЪВ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДМЕТЪТ НА ЕДНА СОЦИОЛОГИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА 1. Социологията на философиите на Колинз и нейните ограничения 2. Ос­нов­ни­ят текст на ста­ти­и­те да бъ­де съп­ро­во­ден в на­ча­ло­то с ре­зю­ме на бъл­гар­ски и на анг­лий­ски език до 15 ре­да (до 300 ду­ми) и да за­вър­шва с клю­чо­ви ду­ми. Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Социология на философията". Поръчай своята книга от store.bg с бърза и евтина доставка до всеки адрес в България. Към произхода на конститутивната проблематика за Разума във философията на Й. Г. Фихте (автореферат на дисертационния труд), БАН 2005. Обосноваване на идеята за система на философията при К. Социология на религията ... (респ. проблематиката на философията на историята), в която све­тът се схваща исторически - като история на спасението на човешкия род под Божие ръководство ... Х Р И С Т И Я Н С К А Ф И Л О С О Ф И Я У В О Д Н И В Ъ П Р О С И І. ФИЛОСОФИЯТА КАТО ОСНОВНА НАУКА ЗА СВЕТА КАТО ЦЯЛО Предмет и определение. Думата „философия" произлиза от двете гръцки думи "philein Документ от документите.ком 2 Книгата е предназначена за преподаватели и студенти по педагогика, философия и културология, както и за учители и дейци на образованието и културата. Задачата ѝ е да помогне да се открие в мъдростта и опита на ... Философия и Социология, НБУ, Sofia, Bulgaria. 350 харесвания. "Философия и социология" в НБУ. Дръзни да знаеш! Факт е, че днес философията не е особенно популярна. Философията в повечето случаи се отъждествява като бузмислено приказване, а думата "философ" се употребява за човек който приказва много и не звучи като комплимент. Клонове на философията. Веднъж разделена по географски принцип, философията се разделя по-нататък на главни направления, наричани "клонове". ... социология, комуникация. ... От 2005 до 2012 г. е ръководител на департамент „Философия и социология". Проф. Тодоров е бил на специализации в Тюбинген, Бохум, (като стипендиант на фондация "Александър фон Хумболт") и Берлин. Силите на субекта. Опит върху философията на Мишел Фуко, София ЛИК, 1999 г. Прекъсването на пътя, София, ЛИК, 2000 г. По...