Безплатна електронна библиотека

Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност - Нина Гевренова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,84
ISBN: 978-954-730-854-1
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Нина Гевренова

Всички Нина Гевренова книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

"Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност" изследва проявите на фактическата неравнопоставеност между работниците и служителите с намалена и пълна работоспособност и правните средства и способи, с чиято помощ държавата я преодолява и трансформира в юридическа равнопоставеност. Подробно са анализирани характеристиките, съдържанието и обхватът на специалната закрила, която законодателят предоставя при учредяването, съществуването и прекратяването на техните индивидуални трудови правоотношения. Изследвани са правата и задълженията на работниците и служителите с намалена работоспоспособност и на работодателите в процеса по трудострояване, приспособяване на условията на труд, изполване и разпореждане с остатъчната работна сила, възнагражденията и т.н. Книгата съдържа и разглежда богата практика на ВАС, свързана с медицинската експертиза на намалената работоспособност, законосъобразността и правните последици, които болничните листове и експертните решения на органите на медицинската експертиза предизвикват. В нея се анализира и практиката на ВКС, свързана с правните последици от трудострояването, специфичните субективни права и задължения, специалната закрила при уволнение, нейното преодоляване от страна на работодателя, законосъобразността на прекратяването и т.н.Нина Гевренова е главен асистент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по право и адвокат в САК. Автор е на книгата „Правилникът за вътрешния трудов ред“.

...ите, и за представител на работещите при безопасност и здраве при работа 54 ... Общи задължения на работодателя • Изпълнителна агенция ... ... . При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, работодателят е длъжен да отчита специфичните опасности за работниците и служителите, които се ... Съгласно чл. 319 от Кодекса на труда - Работниците и служителите с трайно н ... Специална закрила на работниците и служителите с намалена ... ... ... Съгласно чл. 319 от Кодекса на труда - Работниците и служителите с трайно намалена ... Частта от общия брой на работниците и служителите по предходната алинея по отрасли на народното стопанство се определя от министъра на труда и социалната политика и от министъра на ......