Безплатна електронна библиотека

Приемане на наследство - Веселин Петров

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,13
ISBN: 9789542814399
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Веселин Петров

Можете да изтеглите книгата Приемане на наследство във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

В книгата е изяснено субективното право на наследниците да приемат оставеното след смъртта на физическото лице имущество и начините за упражняване на това право. Анализирани са приемането изрично, направо и по опис, както и мълчаливото приемане. Обсъдени са общи и специфични последици на приемането на наследството, като вниманието е фокусирано върху основната последица – правоприемството. Разгледани са множество особени хипотези, напр. сънаследяване, ограничена отговорност на наследниците, запазена част от наследството, отделяне на наследството, нищожност и унищожаемост на приемането, проблеми на незаетото наследство и други, като всички въпроси са обсъждани в светлината на съдебната практика. Изследването е основа, върху която са направени множество предложения за усъвършенстване на нормативната уредба.

...те си съдебни актове. ( набързо виж О № 741/10 ... Как да приема наследството си по опис? | pravatami.bg ... .06.2013 г.д. № 2744/2013г на Іv Г.О.) Могат ли след години да потърсят това, което им се полага, и губи ли се правото на наследство по давност, ако до момента не са предприети никакви стъпки по приемане, делба или отказ от ... Отмяната на срока за приемане на наслед ... Приемане на наследство по опис - Наследствено право ... ... ... Отмяната на срока за приемане на наследството по отменения чл. 50 се отнася както за откритите преди влизане на този закон в сила наследства, по които в срока не е направено възражение за ... Как се извършва приемане или отказ от наследство: Изричното приемане или отказ от наследството на Вашия наследодател може да заявите пред Райония съд, в района на който е открито наследството. От приемане на наследство по опис има смисъл в два случая.Първо, ако предстои да се води дело срещу трето лице (ненаследник) за възстановяване на запазен дял от наследството, поради завещание или дарение. Приемане на наследство по опис. Адв. Даниела Симеонова-Коруджиева. Наследството се придобива с приемането му. Значението на приемането по опис се проявява в две насоки: ограничаване отговорността на наследника за задълженията на наследодателя до размера на полученото наследство (чл. 60, ал. 2 ЗН); ако ... При приемане на наследството имотът преминава в патримониума на наследника, без да е необходимо той да заявява за вписване промяната на собствеността върху имота в Имотния регистър към ... По отношение на приемането не бива да се пропуска и разпоредбата на чл. 49, ал. 2 ЗН, визираща хипотезата на приемане на наследството с конклудентни действия. Приемане на наследство ⚫ от Веселин Петров 【СИЕЛА】 9789542814399 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Приемането на наследство може да стане и мълчаливо. Това се случва чрез извършването на действия, които категорично да демонстрират намерение за приемане на наследството. Лиценз за извършване на превоз на товари ... Приемане и отказ от наследство . Приемане и отказ от наследство ... При приемане на декларацията на подателя се издава удостоверение с входящ номер и дата. • Данъкът се определя за всеки наследник или заветник поотделно и се съобщава на задължените лица. Примерен образец за изготвяне на декларация за наследство на имот или друга недвижима собственост, като тя се изготвя и наследствения имот се заплаща данък. ПРИЕМАНЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ОПИС. 1. Приемането на наследството по опис е възможност, която Законът за нас...