Безплатна електронна библиотека

Счетоводство - 2014 г. - Антон Свраков, Бойка Брезоева, Бойко Костов, Велин Филипов, Иван Златков, Николай Ризов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,55
ISBN: 2010008348
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Антон Свраков, Бойка Брезоева, Бойко Костов, Велин Филипов, Иван Златков, Николай Ризов

Можете да изтеглите книгата Счетоводство - 2014 г. във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Тази книга е седмият по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит. Тя е предназначена да обслужва и подпомага професионалното ежедневие на счетоводителите и другите специалисти в тази област.Годишникът представя в пълнота материята на счетоводното отчитане. Той е съобразен с десетките отзиви, предложения и конкретни въпроси, отправени от читателите в специална анкета за съдържанието му, проведена през есента на 2013 г.Публикувани са актуализираните текстове на Закона за счетоводството, на Закона за независимия финансов одит, на Закона за публичните финанси и на Директива 2013/34/ЕС от 26.06.2013 година.В обстоен коментар на Закона за счетоводството са разгледани основни и по-сложни въпроси, които не са били предмет на коментар в предишни издания на годишника.В съдържателен коментар на Закона за независимия финансов одит са представени важни въпроси по уредбата на отношенията, свързани с осъществяването на одита.За първи път е публикуван задълбочен, систематичен анализ на Директива 2013/34/ЕС относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия.За първи път в книгатае включен и приложен коментар на Закона за публичните финанси, в който се регламентират основните параметри на бюджетното счетоводство.Традиционно силен акцент в годишника е коментарът на промените в Международните счетоводни стандарти, в сила през тази година. Очертана е и концепцията за развитието на тази проблематика в близко бъдеще.В раздела „Счетоводна практика” са дадени разрешенията и отговорите на редица конкретни въпроси, поставяни от читатели на изданията на ИК „Труд и право” и от участници в учебните семинари на НКЦ „Решение”.В справочния раздел вещо е подбрана полезна информация, необходима в ежедневната практика на всеки счетоводител, одитор и консултант.Цялостното изложение на книгата е съобразено с многообразието на различните видове предприятия и със спецификата в счетоводното им отчитане.Целева аудитория:Счетоводители и одитори, финансисти и консултанти, мениджъри и управители на търговски дружества, данъчни експерти и практикуващи юристи.

...а на труда. [more…] Хотел Родопи 3* гр ... Счетоводство - национално състезание ... . Хасково 24-25.04.2014 г. Програма на семинара 2014. Писмо на МФ № 91-00-81/12.02.2014 г., относно отчитането на незанулени наличности по извънбюджетни сметки на общините, подлежащи на закриване съгласно § 12, ал. 2 от ЗПФ pdf / 39.36 KB До 2014 г. традицио ... PDF КОНСПЕКТ /ВЪПРОСНИК/ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СПЕЦИАЛНОСТ ... ... . 2 от ЗПФ pdf / 39.36 KB До 2014 г. традиционната за катедрата бакалавърска специалност "Счетоводство и контрол" придоби нов облик, съдържание и наименование в резултат, на което се обособиха две напълно нови специалности, а именно ... Разпределение на вноските за ДОО, ЗО, ДЗПО и ГВРС за 2014 г. МОД и ТЗПБ - 2014 Работни и почивни дни - 2014 Основен лихвен процент Валутни курсове на лева към чужди валути Кодове за вид плащане към ... Конкурс за длъжността „Главен експерт", в отдел „Административно и правно обслужване на дейността",сектор „Счетоводство, човешки ресурси и АСД" в РЗОК Бургас - 28.08.2014 г. За счетоводни цели през 2014 г. ще продължите признаване на прихода (753/705) пропорционално на начислената амортизация на ДА получен чрез финансиране по мярка 121! ДДС 1/2003 г., ДДС 6 и 7/2008 г., ДДС 4/2010 г. и други указания на МФ с направени извадки, касаещи счетоводната отчетност, максимално преработени към действащите правила през 2014 г. Филип Котлър и маркетингът - 18.11.2016 г. Национална олимпиада по маркетинг; ПРОМОЦИЯ 25.04.2015 г. Ден на кариерата 27.03.2015 г. Откриване на учебната 2014-2015 г. ПРОМОЦИЯ 05.04.2014 г. Актуализация 03.02.2014 - свали от тук (15,0 mb). В новата версия на модул Счетоводство са отразени промените във форматите на Дневниците и Декларацията по ДДС, съобразно новите изисквания на ПП на ЗДДС от 01.01.2014 година. Счетоводство - 2014 г. Издателство: Труд и право Автор: Антон Свраков, Бойка Брезоева, Бойко Костов, Велин Филипов, Иван Златков, Николай Ризов Разпределение на вноските за ДОО, ЗО, ДЗПО и ГВРС за 2014 г. МОД и ТЗПБ - 2014 Работни и почивни дни - 2014 Основен лихвен процент Валутни курсове на лева към чужди валути Кодове за вид плащане към ......