Безплатна електронна библиотека

Обезпечение на иска - Силвия Спасова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,53
ISBN: 9789547308824
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Силвия Спасова

Насладете се да четете Обезпечение на иска Силвия Спасова epub книги безплатно

Описание:

Анализът на действащата нормативна уредба и съдебна практика е извършен на основата на исторически преглед и широко сравнителноправно проучване на института в държави, принадлежащи към различни правни системи (Русия, Германия, Англия, САЩ). Изследвани са конкретните проявления на обезпечителната нужда с оглед на вида на иска, обстоятелствата, изключващи обезпечителната нужда, и необходимостта от обосноваването и доказването й. Допустимите доказателствени средства, чрез които може да се установи вероятна основателност на иска, са разгледани в контекста на процесуалните преклузии. Анализирани са различните критерии, въз основа на които съдът проверява доколко подходяща е посочената от молителя мярка. Съществена част от книгата е посветена на производството по допускане на обезпечението. Въпросът за определянето на компетентността на българския съд е разгледан в контекста на практиката на СЕС и Регламент (ЕО) №44/2001 г. Поставен е проблемът доколко е допустимо съдът да бъде сезиран в повторна молба за обезпечение, след като първата е оставена без уважение и втората не се основава на нови обстоятелства и доказателства. В книгата са разгледани и проблемите, свързани със защитата на ответника срещу допуснатото от въззивния за обезпечителното производство съд, възникнали след промяната на ГПК от 2010 г., като са направени предложения за промяна на нормативната уредба.

...идове искове. Статиите в блога изразяват мнението на автора и не са правен съвет ... чл. 389 ГПК | Текст и съдебна практика ... . С адв. Трифонов може да се свържете чрез формата за запитване или на ☎0878358643 Време за прочитане : 3 минути Обезпечение на бъдещ иск се прилага, когато ... Предмет на обезпечителния процес е установяване и осъществяване правото на о ... ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БЪДЕЩ ИСК - ВЕСТНИК "ТРЕТА ВЪЗРАСТ" ... ... Предмет на обезпечителния процес е установяване и осъществяване правото на обезпечение на иска [2] - правото да бъде допусната и наложена обезпечителна мярка, отстраняваща опасността от ... Граждански процесуален кодекс. Обезпечение на предявен иск Чл. 389. (1) Във всяко положение на делото до приключване на съдебното дирене във въззивното производство ищецът може да иска от съда, пред който делото е ... 2.2.3. Обезпечение на иска по време на спряното исково производство. 2.2.4. Правни последици при неспазване на срока. 2.3. Проверка на редовността и допустимостта на молбата за обезпечение на иска ... При обжалване на определение, с което е отказано обезпечение на иска, препис от частната жалба на молителя не се връчва на ответника, тъй като и в тази фаза производството запазва ... Обезпечение на иска се допуска, когато без него за ищеца ще бъде невъзможно ил...