Безплатна електронна библиотека

Международни счетоводни стандарти (приети с приложение от ЕС през 2014 г.) - Антон Свраков, Бойка Брезоева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,53
ISBN: 9789546082176
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Антон Свраков, Бойка Брезоева

Тук ще намерите книгата Международни счетоводни стандарти (приети с приложение от ЕС през 2014 г.) pdf

Описание:

Добавени са четири нови международни стандарта за финансово отчитане: МСФО 10 Консолидирани финансови отчети; МСФО 11 Съвместни предприятия; МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия; МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност, и две нови разяснения на Комитета за разяснения на МСФО: КРМСФО Разяснение 20 Разходи за отстраняване на повърхностния слой в производствената фаза на открита мина и КРМСФО Разяснение 21 Налози.Коментарната част на книгата е съобразена с настъпилите промени от 2012 г. до настоящия момент, като са включени разяснения по съдържанието на всеки стандарт, включително на някои МСС и МСФО с по-специфично приложение, които поради тази причина не бяха обект на коментара в предходното издание.За по-голямо удобство на читателя в края на книгата е публикуван списък на приложимите за 2014 г. МСС и МСФО, както и списък на всички регламенти на Комисията, с които са извършени изменения в съдържанието на стандартите.Изданието ще представлява интерес за всички икономически субекти, които прилагат МСФО - големи предприятия и публични дружества, банки, застрахователни и пенсионноосигурителни компании и др.;за дипломираните експерт-счетоводители; за счетоводните къщи; за счетоводителите с определени професионални интереси в тази област.

...то Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2016 г ... www.book.store.bg ... ., и които са приети от Комисията на Европейския съюз. Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2018 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз. МСФО, приeти от ЕС, е общоприетото в сила от 1 ... Международни счетоводни стандарти, приети за приложение от ... ... ., и които са приети от Комисията на Европейския съюз. МСФО, приeти от ЕС, е общоприетото в сила от 1 януари 2014 г., приети от ЕС през ноември 2013 г. ˜ МСС 28 „Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия" (ревизиран) в сила от 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г....