Безплатна електронна библиотека

Неоснователно обогатяване по чл. 55-58 ЗЗД - Красимир Митев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,95
ISBN: 9789547308831
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Красимир Митев

Можете да изтеглите книгата Неоснователно обогатяване по чл. 55-58 ЗЗД във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Уредбата му е част от института на неоснователното обогатяване (чл. 55–59 ЗЗД), включващ два основни фактически състава: получаването на нещо без основание (чл. 55–58 ЗЗД) и неоснователното обогатяване за чужда сметка (т.нар. общ фактически състав – чл. 59 ЗЗД). Първият състав, който е предмет на изследване в книгата, е допълнително разделен на три подсъстава – получено при начална липса на основание; с оглед на неосъществено или на отпаднало основание. Техният корен е в римското право, далеч преди да се появи идеята за общо правило, според което всяко неоснователно обогатяване за чужда сметка поражда задължение на обогатения към обеднелия. Тя намира окончателно признание в края на XIX и началото на XX век. Задължението за реституция, пораждащо се при получаване на нещо без основание, обаче не е „погълнато” от общaтa норма, а повечето съвременни законодателства запазват самостоятелната му уредба. Причините за това разрешение се крият както в неговия генезис, така и във функциите, които то изпълнява. Първата цел на задължението за връщане на полученото без основание не е да се отстрани нечие неоснователно обогатяване, а да се осъществи реституция на даденото. Щом някой е получил нещо от другиго, за да се погаси вземане, следва по принцип да е обвързан със задължение за връщането му, ако се окаже, че вземането не е съществувало или е отпаднало с обратна сила. Обстоятелството, че условието за получаване (юридически факт или правоотношение) не е (вече) налично, е достатъчна причина за възникване на реституционно задължение. Затова обогатяването на получателя поначало не е сред условията за пораждане на това задължение. То придобива значение в отделни случаи, когато полученото не може да се върне в натура. 

...ане по чл. 55-58 ЗЗД (2014) и пълна ... НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ ... ... Неплатеж оспособен по смисъла на чл. 608 ТЗ ли е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо вземане , породено от менителнично неоснователно обогатяване ? Тълкувателно дело № 5/2017 г. на ОСГТК на ВКС постави на о ... Неоснователно обогатяване по чл. 55-58 ЗЗД | Ozone.bg ... . на ОСГТК на ВКС постави на обсъждане въпроса за момента, от който се дължи обезщетение за забава при начална липса на основание по чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД. В основата на тълкувателното дело ... Искова молба за неоснователно обогатяване по чл.59 от ЗЗД Материал № 1327358, от 13 окт 2018 Свален: Погасителна давност по искове за неоснователно обогатяване. По искове за неоснователно обогатяване следва да се прилага общата 5-годишна давност предвидена в разпоредбата на чл. 110 от ЗЗД. 3. Чл.73 ЗС - ликвидацията между отношенията между владелеца и собственика - подобренията - който има иск по чл.73 ЗС няма иск по чл.59 ЗЗД 4. Чл.421 ЗЗД - менителнично неоснователно обогатяване 5....