Безплатна електронна библиотека

Социално осигуряване 2014 г. - Бисер Петков, Даниела Асенова, Елина Чалъкова, Иван Карановски, Йосиф Милошев, Катя Кашъмова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,4
ISBN: 2010008729
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Бисер Петков, Даниела Асенова, Елина Чалъкова, Иван Карановски, Йосиф Милошев, Катя Кашъмова

Тук ще намерите книгата Социално осигуряване 2014 г. pdf

Описание:

- актуализирани текстове на всички важни нормативни актове след промените в нормативната уредба от началото на годината;- важни указания на НОИ и на НАП;- подробни авторски коментари по основните положения в социалното осигуряване с акцент върху новите моменти през 2014 г.;- експертни решения на специфични казуси и отговори на конкретни въпроси; - полезна приложна информация.Компактдискът съдържа всички законови и подзаконови нормативни актове на социалното ина здравното осигуряване, регламентите на ЕС, всички двустраннидоговори по социално осигуряване, по които страна е Р България, както иподбрана практика на Върховния административен съд.Автори и съставители на изданието са екип от водещи специалисти по социално осигуряване с ръководител доц. д-р Бисер Петков.Целевата аудитория нагодишника са счетоводители, финансисти и юристи; социални експерти испециалисти по управление на човешките ресурси; служители в системата наНационалния осигурителен институт и Националната агенция за приходите;управители на търговски дружества и предприемачи; преподаватели истуденти във ВУЗ; самоосигуряващи се граждани.Изданието отразява състоянието на законодателството към 2 април 2014 г.

...от 01.01.2013 г., актуални за 2015 г ... Социално осигуряване - 2019 г. - ИК "Труд и право" ... . Минимална работна заплата от 01.01.2015 до 30.06.2015 - 360 лв., от 01.07.2015 - 380 лв. ОСИГУРЯВАНЕ бр. 7/2014, година xviii 5 7. времето след 1 април 1997 г., през което лицата са получавали обезщетение за безработица при отпускане на пенсии с начална дата след 31 декември 1999 г.; Максималният осигурителе ... ЗБДОО за 2014 г., ЗБНЗОК за 2014 г., промени в КСО, ЗЗО и ДОПК ... .; Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица през 2015 г. се увеличава с 200 лв. спрямо 2014 г. и през новата година осигуровки ще се внасят върху не повече от 2600 лв. Социално и здравно осигуряване 2014 г. Актуални въпроси по прилагането на осигурителното законодателство. І. Единната сметка и задължителното социално и здравно осигуряване - 2014 г. ІІ. Социално включване ... Процедури от 1 октомври 2014 г. - 01 април 2015 г. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ... ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ, БР. 110 ОТ 1999 Г.) В сила от 01.01.2016 г. ... бр. 1, 27 и 61 от 2014 г. и бр. 54 от 2015 г.) ... Справка на Районна дирекция "Социално подпомагане" за 9-месечието на 2014 г. сряда, октомври 29, 2014, 14:35; Социално осигуряване; Добавете коментар Книга » Социално осигуряване 2013 г. + cd ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. С § 4 от ПЗР на ЗБДОО за 2014 г. са направени изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2014 г. Променен е текста на чл. 4, ал. 1, точка 7 в КСО. Съгласно новия текст на Социално и здравно осигуряване • ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННАТА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА СМЕТКА - ПРОМЕНИ ПРЕЗ 2014 Г. ОТРАЖЕНИЕТО Й ВЪРХУ ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРАВАТА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА Промени в Кодекса на труда. С отмяната на чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване (КСО-ДВ, бр. 107 от 2014 г. в сила от 01.01.2015 г.) се даде възможност всеки работещ да упражни придобитото си право на пенсия без да е необходимо ... Кодекс за социално осигуряване от 2003 г., последно изменен през 2014 г. / Social Security Code of 2003, last amended in 2014 Закон за здравното осигуряване 1998 г., последно изменен през 2016 г. годишния осигурителен доход, отнасящ се за 2014 г в размерите за фонд "Пенсии", за допълнително задължително пенсионно осигуряване, и за здравно осигуряване и се внасят до 30 април 2015 г....