Безплатна електронна библиотека

Цесията в международното частно право - Боряна Мусева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,33
ISBN: 9789547308848
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Боряна Мусева

Боряна Мусева книги Цесията в международното частно право epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Книгата изследва специфичните проблеми на международното частно право, които възникват при прехвърляне на вземания с международен елемент. Предмет наанализ е институтът на цесията, съществуваща в практиката чрез различни проявни форми – класическа цесия,фидуциарна цесия, като учредяване на залог или друг вид обезпечителни права, както и приравнената на нея договорна суброгация.Представени са Регламентите Брюксел І и Брюксел Іа (приложим след 10.01.2015 г.), уреждащи международната компетентност, релевантните вътрешни и международни източници относно арбитража, КМЧП и Регламент Рим І, с помощта на който се определя приложимото право към договорите. Подробно изследвани са ключови решения на Съда на Европейския съюз, основополагащи догматични конструкции на българската и чуждестранната теория, както и сравнителноправни законодателни разрешения.Понятието за цесия е изяснено така, както то се квалифицира за нуждите на прилагане на правото на Европейския съюз.Представя се редът за определянето на международно компетентния съд или арбитраж при спорове между цедент и цесионер, цесионер и длъжник и при искове от трети лица. Специално внимание е отделено надействието на клаузата за избор на съд/арбитраж спрямо трети лица, запазването на защитата на по-слабата страна след прехвърлянето на вземането, съобразяване на местоживеенето на стария кредитор наред с това на новия, достъпа до допълнителна компетентност.Детайлно е анализирано определянето на приложимото право, обособено в три групи отношения: цедент и цесионер, цесионер и длъжник и спрямо трети лица. Боряна Мусева е доктор по право, главен асистент по международно частно право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, адвокат към Софийската адвокатска колегия.

...ар на основните разпоредби и на нормите относно приложимото право, съдържащи се в Кодекса на международното частно право ... store.bg - Цесията в международното частно право - Боряна ... ... . Сборник ИЗТОЧНИЦИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО - Николай Натов, ТОМ 1,2 и 3 (пълен комплект) ... Международно частно право- Н. Натов. от memento_mori » 21 Сеп 2011, 12:18 . в БСУ по МЧП преподава проф. Тодор ... Международното частно право е особен дял от междунар ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . Натов. от memento_mori » 21 Сеп 2011, 12:18 . в БСУ по МЧП преподава проф. Тодор ... Международното частно право е особен дял от международното право, който урежда ... Обществен ред в международното частно право - същност, функции и последици. Особени повелителни норми. 13. Заобикаляне на закона в международното частно право - предпоставки и последици. 14. Цесията в международното частно право (14.00лв. Сиби Поръчай Деликтът в международното частно право ( 19.00лв. международно частно право превод на речника български английски на Glosbe, онлайн речник, безплатно. Преглед на milions думи и фрази на всички езици....