Безплатна електронна библиотека

Право на убежище и международна закрила(убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут, временна закрила)/ 1. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,37
ISBN: 9789547309647
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

В сборника са включени нормативните актове, с които се определят условията и редът за предоставяне на закрила на чужденци на територията на Република България и техните права и задължения.Представена е и международноправната уредба – Конвенция за статута на бежанците от 1951 г. и Протокол за статута на бежанците от 1967 г.Включен е Регламент Дъблин, с който се установяват критериите и механизмите за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила.Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби и препращания между правни норми, включени в сборника, както и към други закони и подзаконови актове.

...ане в Република България, чужденците, на които е предоставено убежище, статут ... Право на ЕС и международно право ... ... Промените са с цел транспониране в българското законодателство на европейски директиви. Въвежда се понятието "международна закрила", което включва статут на бежанец и хуманитарен статут. В ЗУБ е възприето събирателно понятие "особена закрила" като обединяващо 4-те ... Процедура за придобиване статут на бежанец | pravatami.bg ... . В ЗУБ е възприето събирателно понятие "особена закрила" като обединяващо 4-те вида особена закрила на чужденците според българското законодателство: убежище, статут на бежанец, хуманитарен ... Право на убежище и международна закрила (убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут, временна закрила) / 1. издание Във Всеобщата декларация за правата на човека е посочено: „Всеки има право да търси и да получи убежище в други страни, когато е преследван Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане В случаите, при които лицата отговарят на условията на чл. 1, ал. 3 от Постановлението, в обхвата му попадат и чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен ... Чужденците с предоставено убежище или международна закрила в Република България след 1 юли 2014 г. могат да поискат сключване на споразумение за интеграция, но не по-късно от три години след ......