Безплатна електронна библиотека

Въззивно производство по наказателни дела - Георги Митов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,22
ISBN: 9789547309579
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Георги Митов

Всички Георги Митов книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Книгата представлява първото съвременно изследване у нас на въззивното производство за проверка на първоинстанционни присъди. В триинстанционния модел на наказателното правораздаване въззивната проверка е основен контролен механизъм на невлезлите в сила съдебни актове.На основата на задълбочен анализ на действащата нормативна уредба на това производство в НПК, историческото развитие на института от Древността до наши дни, сравнителноправния преглед на законодателните разрешения в някои европейски държави и критично коментираната съдебна практика и практиката на Европейския съд по правата на човека, авторът разработва основните въпроси на този контролен способ. Предметът на изследване обхваща теоретичното изясняване на същността на въззивното производство за проверка на присъдите и неговите характерни черти, правото на жалба и протест, действията на първоинстанционния съд по образуване на въззивното производство и проверка на тяхната допустимост и редовност, производството пред въззивната инстанция и правомощията на въззивния съд.В книгата се предлагат решения на редица неуредени въпроси и празноти в законовата уредба на института, което дава възможност за преодоляването на някои практически проблеми в правоприлагането и създава добра основа за законодателно усъвършенстване на този основен контролен механизъм.Трудът е предназначен за научни работници, практикуващи юристи и студенти по право, както и за всички, които проявяват интерес в областта на наказателния процес.За автораГеорги Митов е доктор по право, доцент в юридическите факултети на СУ „Св. Климент Охридски” и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” по наказателнопроцесуално право, наказателноизпълнително право, международно сътрудничество по наказателни дела и международен наказателен процес. Адвокат от Софийската адвокатска колегия.

...че въззивното производство на практика е било ... | Наказателни дела ... ... по обвинителен акт, изготвен от прокуратурата (наказателни дела от общ характер) или по тъжба на пострадалия от дадено престъпление (наказателни дела от частен характер). Информация за наличните за органите на държавите-членки технически средства за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие производство както по наказателни, така и по граждански дела, но в момента законът предвижда съдебни заседатели да бъдат част от съдебни състави единствено в областта Същност на касационното производство по наказателни дела ⚫ от Георги Митов 【Сиби】 978-954-730-706-3 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Въззивно производство по наказателни дела ... ... Въззивно производство по наказателни дела ... . Въззивно производство по наказателни дела ... практикуващи юристи и студенти по право, както и за всички проявяващи интерес в областта на наказателния процес....