Безплатна електронна библиотека

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Савин Ковачев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,48
ISBN: 9789546082367
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Савин Ковачев

Насладете се да четете Актуални промени в правната уредба на устройството на територията Савин Ковачев epub книги безплатно

Описание:

Книгата съдържа актуализирания текст на Закона за устройство на територията и на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.Акцент в изчерпателния приложен коментар са важните промени в Закона за устройство на територията, свързани със статута и дейността на общинските органи по Закона за устройство на територията, с урегулирането и застрояването на поземлените имоти, със статута на оградите, заварените и временните строежи, с дейностите в свлачищните райони, с процедиране на устройствени планове, с одобряване на инвестиционните проекти и разрешаване на строителството, със статута на страните в строителния процес и отношенията между тях, с оспорване на индивидуалните административни актове, с материята на административния контрол и административнонаказателната отговорност по устройство на територията.В обзорния коментар по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие се разясняват както последните промени, така и актуалния режим на зона „А“ за териториално-устройствена защита.Цялото съдържание на тази книга е Включено В компютърния информационен продукт „ЕПИ Собственост“.Авторският коментар е дело на Савин Ковачев. Авторът е известен и уважаван специалист в областта на устройството на територията и строителството, с активно участие в разработването, в разясняването и в прилагането на нормативната уредба в тази област.Целева аудитория: Юристи; архитекти, инвеститори, проектанти и строители; областни администрации, общини и кметства; специализирани държавни структури; предприятия и прочее.

... уредба на устройството на територията : Закон за устройство на територията ... store.bg - Закупилите книгата "Актуални промени в правната ... ... . Закон за устройство на Черноморското крайбрежие. Очаквани промени в подзаконовата нормативна уредба Портал за устройството на територията. Публични регистри и архиви на одобрените устройствени планове и на издадените строителни книжа. Toggle navigation ЕПИ On-line. Нормативни актове. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ - ПО ВИДОВЕ Lex.bg - Се ... Актуални промени в правната уредба на устройството на ... ... . Toggle navigation ЕПИ On-line. Нормативни актове. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ - ПО ВИДОВЕ Lex.bg - Семинари - ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА. ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, 29-31.10.2014 Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени, визиращи статута на страните в строителния процес и отношенията между тях Тип на документа: авторски материал Актуални промени в правната уредба на устройството на територията Автор: Савин Ковачев. Цена: 19.20 лв. Отстъпка: 4.80 лв. (20.00 %) Книгата „Новите положения в устройството на ... задълбочено изследване на промените в Закона за устройство на територията, приети в периода от 2015 г. до 2019 г. Основен акцент са измененията и ... порването на индивидуалните административни актове пред съд при контрол върху устройството на територията. Първото изменение в тази материя е от-мяната на чл. 214а от ЗУТ. Той предвиждаше Сборникът "Документи" излиза в София в самото начало на 1945 г. и не е преиздаван в България в следващите 70 години." isbn 978-619-176-057-2 OT 10:13:31 04-03-2020 MM1010OT.006 МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви канят да вземете участие в обучение в София на тема: АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ... Приключило 17 юни 2020 Варна Обучение „Варна: Актуални практически проблеми по прилагане на нормативната уредба в областта на устройството на територията и кадастъра" Търговско и облигационно право. На добрите хора - Н. Актуални промени в правната уредба на устройството на територията Закон за счетоводството - Търговски сделки Търговско право. Книгата изследва въпроса за лицата, които имат качеството „заинтересовани" по смисъла на АПК, и правните възможности, които това качество им дава за участие в отделните административни производства. Издателство "Нова Звезда", Sofia, Bulgaria. 1,3 хил. харесвания. книги, счетоводна, икономическа ......