Безплатна електронна библиотека

Особени данъчни производства - Здравко Славчев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,53
ISBN: 9786191980369
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Здравко Славчев

Насладете се да четете Особени данъчни производства Здравко Славчев epub книги безплатно

Описание:

Изменително производствоКоригиращи производстваПроизводства по прихващане и възстановяванеОтсрочване и разсрочване на изпълнениетоСпиране, възобновяване и прекратяване на производствата по ДОПКВъзстановяване и продължаване на установени в ДОПК сроковеПоправка на грешки в документиЖалба за определяне срок при бавностДопълване на съдебно решение по данъчен спорТълкуване на съдебен актЗащита срещу неоснователно административно бездействиеОтрицателен установителен иск за недължимост на данъци

...Журналистика (1990-1995) на Софийския университет „Свети Климент Охридски" ... Особени данъчни производства, книга от Здравко Славчев ... ... . Цена: 24.00 лв. Книга. Цялостен тематичен коментар на ЗППЦК след последните му промени /ДВ, бр. 39 от 2005 г./: ценни книжа, фондови борси, инвестиционни посредници, търговия с ценни книжа, публични дружества, инвестиционни ... Особени данъчни производства са: 3 Основните принципи на данъчното п ... Особени данъчни производства от Здравко Славчев - книги от ... ... ... Особени данъчни производства са: 3 Основните принципи на данъчното производство са : 4 Понятието трети лица обхваща следните групи: 5 Задължително деклариране се прилага за: 6 Въвеждат се в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) с нов раздел към глава шестнадесета „Особени производства". Правилата влизат в сила от 1 юли 2020 г. По този начин в българското данъчно § 1. В глава шестнадесета „Особени производства" се създава раздел vii „Особени правила за автоматичния обмен на информация за трансгранични данъчни схеми" с чл. 143ю - 143я4: - ОСОБЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ И СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО СПЕЦИАЛНИ ЗАКОНИ: ЗОДОВ И ЗАНН - ПРАКТИКА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ДАНЪЧНИ ВЪПРОСИ . 6 - 8 ноември 2013 г. София, ул. „Пиротска" № 18 Видове производства (2007—2011) 3. Област, с която е свързан(а) искът/жалбата (2011) ... Особени производства2 7 8 9 7 9 Общо 593 562 631 688 Молби за допускане на обезпечение 3 2 2 3 В стопанския живот често се налага да се сключват договори, при които едната страна по силата на договора предоставя нещо в аванс, а другата поема насрещно задължение в определен срок да предаде или извърши нещо. Новите правила се прилагат за жалби, подадени след 1 юли 2019 г. по спорни въпроси, свързани с доходите или имуществото, отнасящи се за данъчни периоди, които започват на или след 1 януари 2018 г. В глава шестнадесета „Особени производства" се създава раздел vii „Особени правила за автоматичния обмен на информация за трансгранични данъчни схеми" с чл. 143ю-143я4: „Раздел vii Особени данъчни производства От днес 15.03.2016г., на книжния пазар е достъпна новата ни книга "Особени данъчни производства" с автор Здравко Славчев! Разпоредбата на чл. 122 от ДОПК не представлява самостоятелна материално правна уредба за възникване на данъчни задължения, а по своята същност е набор от особени доказателствени правила ......