Безплатна електронна библиотека

Придобивният способ по чл. 78 ЗС - Димитър Стоянов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 9.2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,49
ISBN: 9789542821656
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Димитър Стоянов

Можете да изтеглите книгата Придобивният способ по чл. 78 ЗС във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Настоящият труд е посветен на един от най-старите и ключови придобивни способи в съвременните правни системи - този на придобиване на собственост върху движима вещ от несобственик. Акцентът е поставен върху придобиването по чл. 78 ЗС, но паралелно с него е разгледана и уредбата в Common law и континенталните правни системи. Изследвани са както корените на института в римското право и приложението му по времето на Първата и Втората българска държава, така и най-новите достижения на европейската правна мисъл в лицето на Еднообразния закон за защита на добросъвестния приобретател на движими вещи и Проекта за Общата референтна рамка. Изследването не е ограничено до общите въпроси, а детайлно разглежда и прехвърлянето на кораби, самолети, ценни книги, залози по ЗЗД и ЗОЗ и др. Подробно е разгледан фактическият състав на придобиването по чл. 78 ЗС и са направени редица предложения de lege ferenda.​Димитър Стоянов е доктор по право и хоноруван асистент в НБУ по гражданско и семейно.

...ожения ... Книги от категория Закони и нормативни актове в книжарница Bookpoint ... store.bg - Закупилите книгата "Придобивният способ по чл ... ... . Само тук - 15% отстъпка на всички книги! Актовете относно недвижимите имоти се вписват в книгите за вписванията по ПВ, докато тези относно движимите вещи не подлежат на вписване - арг. от чл. 112 ЗС, чл. 114 ЗС, чл. 115 ЗС, чл. 4 ПВ. Излезе от печат книгата "Придобивни ... Лекции по Право: 24. Придобиване по чл. 78 ЗС. ... . от чл. 112 ЗС, чл. 114 ЗС, чл. 115 ЗС, чл. 4 ПВ. Излезе от печат книгата "Придобивният способ по чл. 78 ЗС на издателство "Сиела Този труд е посветен на един от най-старите и Придобиване по чл. 78 ЗС. Съгласно чл. 78 ЗС "който придобие по възмезден начин владението на движими вещи или на ценна книга на приносител на правно основание, макар и от несобственик, но без да знае това, придобива ... Придобивният способ по чл. 78 ЗС Димитър Стоянов Настоящият труд е посветен на един от най-старите и ключови придобивни способи в съвременните правни системи - този на придобиване насобственост върху движима вещ от ... Давността по чл. 79 ЗС е способ за придобиване на вещни права в случаите когато собственикът не ги упражнява, а фактически съдържанието им в необходимия и определен от закона период от време ... Ответник по иск с правно основание чл. 75 ЗС може да бъде както лице, което фактически извършва действие, с което пречи на владелеца или го отстранява от осъществяване на фактическа власт върху имота (като например ... Цена: 1.50 лв. Книга. Искам да получавам съобщения за специални предложения, отстъпки и събития на Helikon.bg Синдикът в производството по несъстоятелност по Търговския закон. Цена: 21.60 лв. Стара цена: 24.00 Купувам ПРИДОБИВНИЯ СПОСОБ ПО ЧЛ. 78 ЗС b. ЗА МНОЖЕСТВЕНОСТТА НА ФАКТОРИТЕ, ВОДЕЩИ ДО КОНКРЕТНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА ЧЛ. 78 ЗС c. ЗА ПРИРАВНЯВАНЕТО НА КРАЖБАТА С ИЗГУБВАНЕТО viii. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ Уважаването на иска по чл. 108 ЗС предполага установяването от страна на ищеца, с ... основано на първичен способ за придобиване на собствеността ... на основание чл. 78, ... Тя е основен способ за защита на третото добросъвестно лице, ... (хипотезата на порок във формата по чл. 70, ал. 1 ЗС) ... Придобивният способ по чл. 78 ЗС. С.: Сиела, 2016, с. 113. [16] ... По отношение на искът по чл.108 от ЗС. По делото безспорно се доказа, че въззивника е придобил правото на собственост на процесния имот чрез предвидения в закона способ т.е. чрез правна сделка. Придобивният способ по чл. 78 ЗС ... Акцентът е поставен върху придобиването по чл. 78 ЗС, но паралелно с него е разгледана и уредбата в Common law и континенталните правни системи. Друг иск за защита правото на собственост е искът по чл. 109 от ЗС, наричан още Негаторен иск. Чл. 109 от ЗС гласи: „Собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което ......