Безплатна електронна библиотека

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр.105 от 30 дектември 2016 г.) - Нели Маданска

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,59
ISBN: 9789546082473
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Нели Маданска

Най-добрият Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр.105 от 30 дектември 2016 г.) pdf, който ще намерите тук

Описание:

Приетият от Парламента Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (ДВ бр. 105 от 30 декември 2016 г.) внася значими промени в търговското право:- Въвеждат се допълнителни мерки за сигурност при защитата на фирми от кражби и посегателства с цел ограничаване на случаите на злоупотреба при вписвания, заличавания и обявявания на търговци в търговския регистър.- Въвеждат се по-ефективни мерки за предотвратяване обявяването в несъстоятелност на фирмите. Създава се нова част пета на Търговския закон „Производство по стабилизация на търговеца”.- Приети са изменения, засягащи търговската несъстоятелност в частта относно откриването на производството по несъстоятелност, осребряването, синдика, обезпечените кредитори и др.Книгата предлага изчерпателно представяне на тези важни промени.В подробния и задълбочен приложен коментар са разгледани и анализирани всички нови моменти. Проследено е въздействието на промените върху статута и поведението на търговеца. Анализирани са производствата пред търговския регистър и нотариалните удостоверявания, производството по несъстоятелност и избягване на несъстоятелността.Публикуван е и актуализираният текст на Търговския закон.Коментарът е дело на д-р Нели Маданска – заместник-директор на Националния институт на правосъдието – един от най-добрите специалисти в областта на търговската несъстоятелност у нас.

...16 г. на ДВ Информираме Ви, че в брой № 105, от дата 30 ... Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр.105 от 30 ... ... .12.2016 г. в Официален раздел на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение ... - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) издава, прехвърля и отменя месечни сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на стоката електрическа ... Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр.105 ... Новите положения в Търговския закон (ДВ бр. 105 от 30 ... ... ... Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр.105 от 30 дектември 2016 г.) Издателство: Труд и право Автор: Нели Маданска Обнародван в ДВ бр. 105 от 30 декември 2016 г. ... Приетият от Парламента "Закон за изменение и допълнение на Търговския закон" (ДВ бр. 105 от 30 декември 2016 г.) внася значими промени в търговското право: въвеждат се допълнителни ... 105 от 30.xii Официален раздел . ... УКАЗ № 449 ОТ 23.12.2016 Г. ... (ДВ, БР. 26 И 27 ОТ 1986 Г.) Виж повече ; ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ДВ, БР. 53 ОТ 2012 Г.) ... Обнародван в ДВ бр. 105 от 30 декември 2016 г. ... Приетият от Парламента "Закон за изменение и допълнение на Търговския закон" (ДВ бр. 105 от 30 декември 2016 г.) внася значими промени в търговското право: въвеждат се допълнителни ... Книгата представя промените в материята на търговското право, въведени със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.). Новите положения в Търговския закон. Книгата представя промените в материята на търговското право, въведени със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30.12. Заглавие: Новите положения в Търговския закон ( ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г. Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване: Промени в Търговския закон - ДВ бр. 20 от 28 февруари 2013 г. Купете Новите положения в Търговския закон, Труд и право, Автор: Нели Маданска, Цена: 24,00 лв. - Ниска Цена, Безплатна и Бърза Доставка 7. координира изпълнението на националните ангажименти по прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 12 от 2012 г.) (ДВ, бр. 37 от 2012 г.), както и ... Държавен вестник, брой 105 от 19.12.2014 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.. Връзките са към базата данни на Apis Web. За временен достъп проверете тук. Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Производство по стабилизация - Органи и участници в производството по стабилизация Тип на документа: авторски материал Промените в Търговския закон (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.) имат широк обхват, като акцентът на тези промени преди всичко е по отношение на новото производство за стабилизация в част пета от Търговския закон. - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г.) консорциумите по смисъла на Търговския закон, дружествата по Закона за задълженията и договорите, съвместните В Закона за търговския регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г. и бр. 44 от 2009 г.) в преходните и заключителните разпоредби в § 4, ал. 1, изречение ......