Безплатна електронна библиотека

Практически наръчник за директора на училище - Образци на важни документи - Пламен Денев, Груди Петков

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,74
ISBN: 9789540132662
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Пламен Денев, Груди Петков

Всички Пламен Денев, Груди Петков книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Новият Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) въведе съществени промени в системата на средното образование. Това налага създаването на множество нови документи и механизми, които всяко училище и детска градина трябва да изготви.„Практически наръчник за директора на училище” е новата поредица издания на издателство „Просвета”, включваща три части, която има за цел да подпомогне директорите чрез примерни образци на всички задължителни документи от различно естество. Вeче са налице първите две части: „Образци на важни документи” и „Трудово право”. В най-близко време предстои да се появи и третата част, която дава на директорите възможност да се ориентират във финансовата материя. За да се ползват възможно най-лесно, към всяко от изданията има и диск, от който образците на документи могат да се свалят и да се адаптират съобразно спецификата на всяко конкретно училище.

...амен Денев, Груди Петков Книги, които ще бъдат интересни на родителите при възпитанието на тяхното дете /1 ... Практически наръчник за директора на училище - Трудово ... ... . клас/, както и в помощ на учителите и директорите на училищата. "Трудово право" е част от поредицата "Практически наръчник за директора на училище" на издателство "Просвета", която идва на помощ, като предлага готови образци на десетки важни документи и ... Дадени са примерни длъжностни и поименни разписания за училище и детска градина. ... свързани с отговорн ... Практически наръчник за директора на училище. Образци на ... ... ... Дадени са примерни длъжностни и поименни разписания за училище и детска градина. ... свързани с отговорностите на директора, готови за директно ... cd с готови приложения и образци на документи. Образци на важни документи. Практически наръчник за директора в училище Пламен Денев, Груди Петков Трудово право. Практически наръчник за директора на училище Ваня Лазарова, Анна Искрова документи и документи на хартиен носител (ДВ, бр. 48 от 2008 г.), Наредба № 1 за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на Практически наръчник за директора на училище. Образци на важни документи. Коментар, консултации Пламен Денев, Груди Петков Трудово право. Коментар, консултации, образци на документи. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 54, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В Институтът по публична администрация подготви настоящата Практическа инструкция за създаване и оформяне на документите в публичната администрация, която да послужи за правилното и прецизно изготвяне на ... - ДВ, бр. 8 от 2012 г., в сила от 27.01.2012 г.) за документи на хартиен носител и позитиви: температура от 16 до 18°С и относителна влажност от 50 ± 5 на сто; Регионално управление на образованието е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. Регионалното управление на образованието ... Стратегии Стратегия за развитие на СУ „Христо Проданов" за периода - 2018/2019- 2020/2021 г. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността - актуализирано 2018 г. Стратегия за повишаване на качеството на ... Образци на важни документи. Коментар, консултации - Практически наръчник за директора на училище Просвета Цена нов: Виж откритите Двор и Градина за търсене "правилник за приложени " в garden.store.bg - огромно разнообразие от оборуване и аксесоари за вашите двор и градина. На основание чл. 42, ал. 5 от Закона за администрацията, чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 7 от Устройствения правилник на Министерството на държавната администрация и ... Документи, които Ви препоръчваме да използвате за осигуряване на допълнителна подкрепа за 2019-2020 учебна година Карта_за_оценяване_на_напредъка_2019_2020 Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. Образец на заявление. 10....