Безплатна електронна библиотека

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи/ 2. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,8
ISBN: 9789547309067
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Най-добрият Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи/ 2. издание pdf, който ще намерите тук

Описание:

В сборника са поместени Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, по които Република България е страна, и Хартата на основните права на Европейския съюз, която има същата юридическа сила като Договорите.Това дава възможност да се проследят различните аспекти на включването на Съюза в системата за защита на основните права, установена от конвенцията, и да се направи съпоставка на приложното поле на двата акта.В допълнение са поместени Всеобщата декларация за правата на човека, Международният пакт за граждански и политически права и Международният пакт за икономически, социални и културни права, които са в основата на правната закрила на човешките права в съвременния свят. Включена е и Европейската социална харта (ревизирана), приета в рамките на Съвета на Европа, с която се доразвива системата на защита и по-нататъшно реализиране на правата на човека и основните свободи.Информационното приложение съдържа предметен указател, който улеснява съпоставянето на уредбата по включените в сборника актове, списък на държавите - страни по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, както и справочник на основните международни договори в областта на защитата на човешките права.

...и, от практиката на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по ... 【Конвенция за защита на правата на човека и основните ... ... ... КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ. Обн. ДВ. бр.80 от 2 Октомври 1992г., изм. ДВ. бр.137 от 20 Ноември 1998г. Преамбюл Разпоредбите на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС), която е в сила за България от 07.09.1992 г., са част от вътрешното право и имат пряко действие по силата н ... Харта на основните права на Европейския съюз ... .09.1992 г., са част от вътрешното право и имат пряко действие по силата на чл. 5, ал. 4 от КРБ, • Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Освен в общото международно право, основните права и свободи се регулират Конвенция за защита правата на човека и основните свободи ⚫ от Съставител: Добринка Чанкова 【Фенея】 9548214369 Купете онлайн или на ☎0800 1 25 25 Онлайн книжарница Сиела правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, доколкото те са приложими по отношение на правата и свободите, произтичащи от горепосочените принципи. Раздел iii Член 20 КОНВЕНЦИЯ за защита на правата на човека и основните свободи Издадена от Министерството на външните работи, доп. с Протокол № 2 от 6.05.1963 г., изм. с Протокол № 3 от 6.05.1963 г., Протокол № 5 от 20.01.1966 г., България ще поиска временна дерогация на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи до края на извънредното положение. Това стана ясно от думите на министъра на правосъдието Данаил ... След неколкократни редакции и допълнения, на 4.xi. 1950 г. в Рим, е приет окончателният текст на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС). 2. актуализирано издание към 18 април 2017 г. В сборника са поместени Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, по които Република България е страна, и Хартата на основните ... Второ издание, актуализирано към 7 октомври 2014 г. В сборника са поместени Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, по които Република България е страна, и Хартата на ... Европейската кон...