Безплатна електронна библиотека

Гражданска регистрация на лицата / 11. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,75
ISBN: 9786192261368
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Гражданска регистрация на лицата / 11. издание epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Представена е законовата уредба на гражданската регистрация на физическите лица в Република България, придобиването, загубването и възстановяването на българско гражданство.Поместени са и Законът за чужденците в Република България и Законът за убежището и бежанците.Текстовете са анотирани с препращания между правни разпоредби, включени в сборника, и към други нормативни актове.

...ДТ чл.110 ал.1 т.6 т.11, Наредба РД 02-20-6/24 ... store.bg - Гражданска регистрация ... .04.2012 г ... (2) Гражданска регистрация е вписване на събитията раждане, брак и смърт в регистрите за гражданско състояние и вписване на лицата в регистрите на населението. Държавен вестник, официално издание на Република България. „(10) Броят на лицата, които могат ... store.bg - гражданска регистрация ... . „(10) Броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата ... Гражданска регистрация на лицата. издателство: СИБИ isbn: 978-954-730-921-. започната: 2015-01-19. завършена: 2015-01-21 11. издание към 10 октомври 2019 г. Представена е законовата уредба на гражданската ... В представите на повечето български шофьори задължителната "Гражданска отговорност" не е застраховка, а по-скоро досаден данък върху колата им. ЗАКОН за политическа и гражданска реабилитация на ... лишените от право на пенсия; 11. (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) осъдените от Върховния съд, Трето наказателно отделение, по ... регистрация до 1 ... Гражданска регистрация на лицата. издателство: СИБИ isbn: 954-730-276-. започната: 2005-08-26. завършена: 2005-09-01 Застрахователно посредническата услуга на www.broko.bg се предоставя от Евита М брокер ООД- търговско дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК200495717, с удостоверение за регистрация 198-ЗБ/ 30.11.2009г. на Комисия за ... Правно основание: Закон за гражданската регистрация, ЗБДС, Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация на МРРБ - чл. 138, ал. 1 и Наредба за ... Сиела Норма Безплатен Държавен вестник издание. Чл. 2. (1) Индивидуален достъп до данните от НБД "Население" имат само нотариусите и помощник-нотариусите, вписани в регистъра на Нотариалната камара. ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ. ... След влизане в сила на решението по ал. 11 възстановеното и ... в сила от 14.01.2014 г.) Когато имената на лицата, вписани в ... Застраховка Гражданска отговорност на собствениците и водачите на МПС покрива причинени от тях със застрахованото МПС телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят ... (4) Удостоверения за лица, вписани само в регистрите на населението, поддържани до внедряване на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението, се ... Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация (ДВ, бр. 43 от 2012 г.) Съгласно новия чл. 25Б от Тарифа 11: „За регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива, се събира такса 50 лв."....