Безплатна електронна библиотека

Осигуряване и данъци по гражданските договори

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2000
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,78
ISBN: 671-СГ5-927-
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Осигуряване и данъци по гражданските договори epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...на различни основания в качеството на самоосигуряващо се по КСО лице, така и по гражданските договори ... Нови моменти в режима на авансово облагане по чл. 43 ЗДДФЛ ... ... . - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) ако не се осигуряват по реда на т. 1, 2 и 2а и получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, върху облагаемия ... И накрая, трудовите договори подлежат на задължителна регистрация в НАП до 3 дни след сключването и ... Осигуровки по граждански договор 2020 - Бойчев консултинг ... ... И накрая, трудовите договори подлежат на задължителна регистрация в НАП до 3 дни след сключването им по аргумент на чл. 62 от КТ, гражданските договори не подлежат на такава регистрация. От гледна точка на осигуряване разпределението между работодател и работник е около 60 към 40, като по-голямата част се дължи от работодателя. Давам ти пример: Били сте ръцете за 1000 лв Осигуровките ти ще се начислят не на 100 а на 750 лв. След това имаш ДОД. Такава е схемата по ГДоговори. Освен ако не си по Договор за Управление и Контрол. Органите на социалното осигуряване може да приемат, че гражданският договор е скрит трудов договор, и да изискат внасяне на осигурителните вноски и за сумата, получена по гражданското правоотношение. Как да разпознавате и ограничавате гражданските договори и какъв е техния режим на осигуряване и облагане? Работещите без трудово правоотношение сключват договор с възложител, придобил популярност като ... Здравейте, Според разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение (на граждански договори), се внасят от осигурителя до 25-о число на месеца ... По аналогичен начин се поставя въпросът и при гражданските договори: ако платецът на дохода има задължение да направи и преведе към НАП съответните удръжки, това задължение ще съществува и ... Данъчно облагане и осигуряване на чуждестранни физически лица за получени доходи от комисионни услуги, осъществявани в чужбина ... не е носител на задължения за данъци по смисъла на чл. 7 от ... 8. Вид плащане:4 - За възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение. 9. Месец и година - попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските. 18. На първо място важно е да се уточни какви са разликите между гражданските и трудовите договори по принцип. Трудови са тези договори, които се сключват съобразно Кодекса на труда. Платформа за труд, осигуряване, данъци и счетоводство Знаем, че не обичаш да плащаш за информация, особено когато можеш да я намериш безплатно. Но знаем, че това ти отнема много време - или поне ако искаш да намериш ... Данъци и осигуряване на самоосигуряващо се лице ... и не по-голям от максималния доход. Всяка година самоосигуряващо се лице може да променя дохода. ... гражданските договори и фактурите по ... Вноски се дължат за фонд „Пенсии", за ДЗПО и за здравно осигуряване. Те се изчисляват върху полученото брутно възнаграждение, намалено с разходите за дейността по чл. 29, ал. 1 от ЗДДФЛ. ОСИГУРЯВАНЕ бр. 8/2013, година ХviІ 1 ОСОБЕНОСТИ В ОСИГУРЯВАНЕТО ПО ТРУДОВ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР Аспасия Петкова eксперт по социално и здравно осигуряване Ключови думи: Трудов договор...