Безплатна електронна библиотека

Закон за задълженията и договорите - Задължителна съдебна практика Част V - Действия на задълженията - изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63-98) - Съставител: Константин Кунчев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,62
ISBN: 9786192260750
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Съставител: Константин Кунчев

Насладете се да четете Закон за задълженията и договорите - Задължителна съдебна практика Част V - Действия на задълженията - изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63-98) Съставител: Константин Кунчев epub книги безплатно

Описание:

Включената съдебна практика обхваща актове, постановени в периода 1952-2017 г.: тълкувателни решения и постановления на Пленума на ВС; тълкувателни решения на ВС и ВКС; решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК, както и други съдебни актове. В петата от тематично обособените части подробно се обръща внимание на действията на задълженията – изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63–98 ЗЗД). Поместените решения засягат основни въпроси на облигационното и търговското право и свързаните с тях проблеми от вещното, семейното, наследственото право и гражданския процес. Подредбата на решенията следва систематиката на ЗЗД, като към всяка разпоредба са поместени избрани извадки от решения и е изведен спорният въпрос, по който се търси разрешение. Целта на възприетия подход е по-лесно и бързо читателят да може да се ориентира в търсенето на отговор по определен практически казус, доколкото утвърденото тълкуване на разпоредбите на закона намира приложение при сходни хипотези и проблеми. Изданието се стреми да бъде от полза на широк кръг практикуващи юристи, както и на студентите по право.

...а са включени ... Закон за задълженията и договорите 17 ... PDF ЗАКОН за задълженията и договорите ... .03.2013, 21:41 Отразена деноминацията от 5 юли 1999 г. Обн. ДВ, бр. 275 от 22 ноември 1950 г., попр. Закон за задълженията и договорите ... ДЕЙСТВИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ Чл. 63. (Ал. 1 изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Всяка от страните по договор ... Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна ... ... . 1 изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно ... Закон за задълженията и договорите - Задължителна съдебна практика Част v - Действия на задълженията - изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63-98) хипотезата на забавата на кредитора (вж. чл. 95), правните последици на тоя специален вид забава са различни от тия, уредени от чл. 96 - 98 Това е така, защото чл. 131 ал. 1 и 2 се отнасят към чл. 95 - Чл. 22. Може да се договаря и в полза на трето лице. Уговорката в полза на третото лице не може да бъде отменена, след като то е заявило на обещателя или на уговарящия, че иска да се ползува от нея. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) Дата на издаване: Септември 2019. isbn: 978-954-28-0091-. Страници: 80. Корична цена: 2.9 лв....