Безплатна електронна библиотека

Оспорване на административни актове - Дончо Хрусанов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2002
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,77
ISBN: 954-730-126-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Дончо Хрусанов

Всички Дончо Хрусанов книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...ивни услуги и производства по издаване и изпълнение на административни актове при условията на обявено извънредно положение ... Обжалване административни актове | Адвокат, Адвокатски услуги ... . Оспорване на индивидуални и общи административни актове по административен ред. Индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред ... За неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите за оспорване на индивидуалните административни актове, с изк ... 38. Оспорване на административни актови по административен ... ... ... За неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите за оспорване на индивидуалните административни актове, с изключение на чл. 152, ал. 3, чл. 173 и 178. По жалби срещу административни актове се събира проста ( твърда) такса, както следва: - юридически лица с нестопанска цел и физически лица, които не са търговци административни актове • Видове административни актове • оспорване аа • обжалване на актове • оспорване на административни актове • оспорване • общи и индивидуални административни ... Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения... Оспорване на някои административни актове по ЗУТ - пред особена юрисдикция Материал № 1018396, от 28 авг 2013 Свален: Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане Глава втора. Оспорване на индивидуални административни актове по административен ред 31 Глава трета. Оспорване на индивидуални административни актове пред първа съдебна инстанция 43 1. Оспорване на административни актове по административен ред Според чл. 81 от АПК , индивидуалните и общите административни актове, подлежат на оспорване пред по-горестоящия административен ... - оспорване актове на председателя на Сметната палата ... не са административни актове по смисъла на АПК, не се издават и не подлежат на обжалване по реда на този кодекс - справка чл. 2 ал. 2 т. 1 ... 29 При това правният интерес от оспорване на нищожни административни актове се преценява не към момента на тяхното издаване, а към момента на подаване на жалбата (Тълкувателно решение № 3 от ... Към настоящия момент е налице законово регламентиран ред за обжалване на ревизионните актове - по административен и по съдебен път, който касае и другите актове, издавани от органите по приходите, за които не е ... Издадени административни актове: ... Заповедта подлежи на оспорване пред изпълнителния директор на ИА "Автомобилна aдминистрация" или пред Административен съд гр.Добрич в 14-дневен срок от ... Правното положение, че актовете, които са част от определено производство по издаване на конкретен адми...