Безплатна електронна библиотека

Кодекс за застраховането

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,40
ISBN: 9786192261047
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

В сборника е поместен Кодексът за застраховането, който е в сила от 1 януари 2016 г. С него се уреждат дейностите по застраховане и презастраховане, застрахователно и презастрахователно посредничество; правилата за разпространение на застрахователни продукти и за уреждане на застрахователни претенции; застрахователния договор; задължителното застраховане; оздравяването, ликвидацията и несъстоятелността на застраховател или на презастраховател; застрахователния надзор. Включен е и Законът за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати във връзка с правилата за упражняване на допълнителен надзор над лицата от застрахователния сектор, когато са част от финансов конгломерат. В допълнение е дадено и извлечение от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с дейността на КФН по упражняване на надзор в застрахователния сектор. Поместено е и извлечение от отменения Кодекс за застраховането от 2005 г. в частта, която уреждаше застрахователния договор, както и тълкувателни решения и списък на подзаконова нормативна уредба по отменения кодекс. Текстовете са анотирани с бележки във връзка с преходния режим и с вътрешни препращания между правни норми.

... доколкото друго не е предвидено в закон ... PDF КОДЕКС НА ЗАСТРАХОВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ ... . КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО. Част първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет ... Разпоредбите на този кодекс не се прилагат за дейностите по допълнително социално осигуряване и по доброволно здравно ... Раздел № 31, създаден на 05.12.2016 г., Покан ... Комисия за финансов надзор - Кодекси ... ... Раздел № 31, създаден на 05.12.2016 г., Покана за представяне на оферти за ОП за предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на КФН на стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП КОДЕКС за застраховането Обн. - ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; доп., бр. 62 от КОДЕКС НА ЗАСТРАХОВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ ... - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Разпоредбите на този кодекс не се прилагат за дейността по допълнително социално осигуряване, доколкото друго не е Да се обнародва в „Държавен вестник" Кодексът за застраховането, приет от ХliiІ Народно събрание на 15 декемвр...