Безплатна електронна библиотека

Закон за местните данъци и такси 2008

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,81
ISBN: 38603
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Най-добрият Закон за местните данъци и такси 2008 pdf, който ще намерите тук

Описание:

...чаването и събирането на местните данъци и такси ... Нормативни документи | Община Бургас - инвестиционен портал ... . Re: Закон за местните данъци и такси от TheOldMan » 28 Сеп 2012, 19:53 Едното е данък, който се дължи за това че имате някаква собственост. от 28.06.2012 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват по реда на чл. 4, ал. 1 - 5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМ ... ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - Нормативни актове - econ.bg ... . 4, ал. 1 - 5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). ЗАКОН за местните данъци и такси ... бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с ... Експертно резюме на ЗМДТ (Закона за местните данъци и такси). Обобщение на най-важното, включително и последните промени в закона. В Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 101 от 2013 г.; изм., бр. 105 от 2014 г., бр. 95 от 2015 г. и бр. 97 от 2016 г.) в § 13 от заключителните разпоредби думите „1 ... Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон се ... за длъжността главен експерт в дирекция „Местни данъци и такси" Основна цел на длъжността: Осъществяване на контрол по прилагане на данъчното законодателство, чрез възлагане на проверки. Законът за местните данъци и такси е кодифициращ закон, който урежда различни задължения, обединени от обстоятелството, че събраните от тях приходи са постъпления в общинските бюджети. Законът влиза в сила от 1 януари 1958 г. и отменя чл. 25, ал. 1 от Закона за данъка върху оборота, чл. 59, ал. 1 от Закона за данъка върху общия доход, чл. 82, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, чл. 33 ... ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ. В сила от 01.01.1998 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн ... ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 105 от 1998 г., в сила от 8.09.1998 г.) § 2. ЗАКОН за местните данъци и такси Ще Ви бъде издадено заверено копие от данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси. Кой може да заяви услугата: Задължените лица. Законни представители на задължените лица....