Безплатна електронна библиотека

Практика на гражданските съдилища по Закона за защита от дискриминация - Маргарита Илиева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,92
ISBN: 978-954-730-593-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Маргарита Илиева

Маргарита Илиева книги Практика на гражданските съдилища по Закона за защита от дискриминация epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Тази книга съдържа анализ и оценка напрактиката на гражданските съдилища по Закона за защита от дискриминация.Изложението е организирано като наръчник – последователно, по реда на членоветена закона. Към съответните законови разпоредби има коментар на юриспруденциятана съдилищата по съответната норма в светлината на приложимите стандарти намеждународното право. Авторката на книгата – Маргарита Илиева, енационален експерт за България в Правната мрежа на експертите по недискриминацияна Европейската комисия и директор на Правната програма на Български хелзинкскикомитет. Изданието е третата книга от поредицата „Антидискриминационноправо в България: понятие и практика”.

...щита на правото на равно третиране по чл ... ВКС и ВАС се произнесоха с Тълкувателно постановление № 1 ... ... . 71 ЗЗДискр. Законът за защита от дискриминация (ЗЗДискр.) забранява всяка пряка или непряка дискриминация, основана на признаците по чл. 4, ал. 11. (нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в си ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... .2009 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) да предлагат на органите на Дирекцията за национален строителен контрол при въвеждане в експлоатация на строежите в ... "Практика на гражданските съдилища по Закона за защита от дискриминация" 1 Лектори: адв. Анета Генова и адв. Даниела Фъртунова, Български хелзинкски комитет 11.25 - 11:15 Дискусия Според ищцата със самия факт, че е извършван тормоз тя се дискриминира (в този смисъл и „Практика на гражданските съдилища по Закона за защита от дискриминация" с автор Маргарита Илиева ... Законът за защита от дискриминация (ЗЗДискр) е български закон, изработен през 2003 г. и влязъл в сила на 1 януари 2004 г. в изпълнение на поетите от Република България международни ангажименти за законодателна забрана на ... Тя осъществява контрол по прилагането и спазването на Закона за защита от дискриминация и на други закони, уреждащи равенство в третирането. Прекъсване на давността при изпратена покана за доброволно изпълнение - приложение по АПК и по ГПК в светлината на Тълкувателно постановление № 2 от 18.03.2019 г. на ОСС на ГК и ТК на ВКС и ОСС на i и ii колегия на ВАС ... него, както и на Комисията за защита от дискриминация за периода от влизането в сила на Закона през 2004г. до края на 2017г. Проучването е фокусирано върху дела, касаещи...