Безплатна електронна библиотека

Бюджет и финансов контрол

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2002
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,93
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Бюджет и финансов контрол epub книги безплатно

Описание:

...006 г. Агенция за държавна финансова инспекция - администрация към министъра на финансите ... Финансов контрольор - Adasoft ... . Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон урежда обхвата и осъществяването на финансовото управление и контрол, както и принципите и изискванията към системите за финансово управление и контрол в организациите от ... Организира и осъществява предварителния финансов контрол в ДКСИ. 2. Участва в изгражд ... Финансов контрол - Уикипедия ... ... Организира и осъществява предварителния финансов контрол в ДКСИ. 2. Участва в изграждането и въвеждането на система за финансово управление и контрол по отношение на средствата получени ... В § 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2000 г. думите "органите на държавния финансов контрол" се заменят с "органите на ... Бюджетен и проектен контрол. ... Годишен финансов отчет ... № 195 от 2019 г. разходни тавани на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ), както и с измененията в политиката, структурата и ... Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е администрация към министъра на финансите, създадена през 2006 година след извършена мащабна реформа в областта на Държавния вътрешен финансов контрол (ДВФК). Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и контрол": 1. Изготвя проектобюджета за следващата бюджетна година; 2. Осъществява предварителен финансов контрол по Длъжностна характеристика на длъжността Финансов контрольор,Права и задължения на финансовия контрольор,Финансовия контрольор длъжностна характеристика финансов контрол • видове вътрешни контроли при фирмен контрол • използване на диаграми в одита • финансов контол и одиторски стандарти в публичния сектор • финансов кантрол и одиторски ... Осъщ...