Безплатна електронна библиотека

Особени залози и други обезпечения 2018

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,96
ISBN: 9786192260224
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

В сборника е представена уредбата на особените залози – видове, учредяване и действие спрямо трети лица, изпълнение върху заложеното имущество, Централен регистър на особените залози.С поместените извлечения от Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Кодекса на търговското корабоплаване и Закона за гражданското въздухоплаване и с помощта на анотиращите бележки към тях читателят може да получи обща представа за системата на обезпеченията в българското право. Предвид спецификата и разпокъсаността на уредбата извлеченията не са изчерпателни, но дават възможност за съпоставка и разграничаване на различните институти с обезпечителна функция.В пълен текст са включени Законът за договорите за финансово обезпечение и Наредбата за дейността на заложните къщи, регулираща условията и реда за предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи.Поместени са и диспозитивите на тълкувателни решения по прилагането на разпоредби на Закона за особените залози.

...рговското право и залозите по З-н за особените залози ... 32. РЕАЛНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ Залог. Особени залози. Ипотека ... ... .По този закон: Особени залози - разсъждения върху някои практически проблеми, предмет на произнасяне от ВКС. - Търговско и облигационно право, 2015, № 11, 11-24; Калайджиев, А. Проблеми на особените залози и финансовите обезпече ... Особени залози и други обезпечения ... . Проблеми на особените залози и финансовите обезпечения. 1. Особени залози и финансови обезпечения върху акции и други ценни книжа. 2. Залог върху търговско предприятие. 3. Консултации по договори за банкови кредити и обезпечения - ипотеки, особени залози и други; Начало За мен...