Безплатна електронна библиотека

Устройство на територията (подзаконови нормативни актове – част I)

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,16
ISBN: 954-483-080-4
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Най-добрият Устройство на територията (подзаконови нормативни актове – част I) pdf, който ще намерите тук

Описание:

... на инвестиционните проекти, съг-ласно § 13, ал ... Устройство на територията - част І (подзаконови нормативни ... ... . 4 от преходните разпоредби на За-кона за устройство на територията (ДВ, бр. 1 от: 2001 г.) и Наредба № 10 от 2001 г. за регистрация Подзаконови нормативни актове. Изданието съдържа нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията. В сборника е вк Изискванията за безопасност ... store.bg - Закупилите книгата "Устройство на територията ... ... . В сборника е вк Изискванията за безопасност на строежите и най-вече на обществените сгради са регламентирани и с подзаконови нормативни актове по устройство на територията. - Наредба № 4 от 2009г. Покана по чл. 191, ал.1, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и ... Контакти. Адрес: 5000 Велико Търново, площад "Майка България" 2 Телефони: Централа: 062 / 619 203 Факс: 062 / 627 997 Център за услуги и информация на граждани: 062 / 619 108 E-mail: (Обн., ДВ, бр. 55 от 07.07.2006 г. - в сила от 01.09.2006 г.) Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл. 1. (1) С тази наредба се определят хигиенните изисквания към производителите и търговците на храни, включително към лицата, които осъществяват ... • по Закона за устройство на територията, • по Закона за защита на конкуренцията, • по съответните подзаконови нормативни актове към изброените по-горе точки. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 29 ЮЛИ 2010г. за въвеждане на „Българска геодезическа система 2005" Наредби Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи: колектив: СИБИ: 248: 11: 2010-05-31: 552: 2002-02-25: Държавно обществено осигуряване (подзаконови нормативни актове) колектив: СИБИ: 256: 11: 2002-03-07 ... Програма за управление на община Пловдив 2019-2023 г. Устройство на територията; Стратегия и план за устойчивото развитие на туризма в община Пловдив за периода 2014-2020 г. Архив Стратегии и програми ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЕРНИК: Докладчик: ЛЮБОМИР Л. ЛУКАНОВ: Определение от 7.3.2018г. В законна сила на 24.3.2018г. 25: Административно дело No 220/2016: Подзаконови нормативни актове- тройни състави ДНСК подхвана имението на Васил Божков на Витоша Върховна административна прокуратура сезира началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да извърши незабавна проверка на място и по документи, на ......