Безплатна електронна библиотека

Съвременно право 2/2004

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,81
ISBN: 26928
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Съвременно право 2/2004 epub книги безплатно

Описание:

...во бр.5, 2000 . Доклади. References for preliminary ruling in criminal matters , International Scientific Conference "Eastern European Studies: Economics, Education and Law", June 7-8, Odessa, 2018 ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО 1 ... Публикации - kgm-law.com ... . Александров, Емил. // П р а в. м и с ъ л, 1987, № 2, 115-117. Рец. за: А. С. Тимошенко. "Юридически свят" бр. 2, 2004 Статии Assistance and financial compensation of victims of criminal offences in accordance with the legislation of the republic of Bulgaria, World science (Multidisciplinary Scientific Edition), RS Global, april 2018, 4 (32), ... PDF ПУБЛИЧНОПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО ПРАВО Васил Петров ... . 2, 2004 Статии Assistance and financial compensation of victims of criminal offences in accordance with the legislation of the republic of Bulgaria, World science (Multidisciplinary Scientific Edition), RS Global, april 2018, 4 (32), р. 27-31., 2018 Баланов, Йордан (2006) Заместване на управителния съвет от управителя като орган за управление на сдружение по ЗЮЛНЦ Съвременно право, 2006, №5 право", кн. 2/2005. Преводът е дело на адвокат Валентин Брайков. 1 Das allgemeine Burgerliche Gesetzbuch fur das Volk in zierlieche Reime gebracht von Dr. August Pleschner von Eichstett Erstmals erschienen 1896, Wien 2000 Manzsche Verlags - und Universitatsbuchhandlung "Съвременно право" кн.2/2004. Title: Закон донесох ви във стих Author: FSC Last modified by: S.Kostadinova Created Date: 1/27/2005 7:06:00 PM Company: FSC Other titles: Закон донесох ви във стих ... Международният договор за предоставяне на изключително право на продажба, сп. Държава и право, бр. 1/1988. 149. The subject of this study are the institutes of rest and leave in the Bulgarian legislation, mainly in their current types, but also considered in the relationship labor-social security aspects, theoretical-practical aspects, comparison with similar legal institutes and foreign legislative decisions. Тълкувателно решение № 1/2001 г. ОСГК ВКСТълкувателно решение № 2/2004 г. ОСГК и ОСТК ВКСС коментар от проф. д-р Огнян Стамболиев "След въвеждането на касационния тип обжалване в българския граждански процес през 1997 г. пред ... Списък на разработените списания и сборници през 2010 г. Списък на разработените списания през 2010 г. - "Съвременно право", 1998, № 6, с. 37-48. Този автор изрично посочва като разлика в режима на собствеността властническите правомощия на субектите на публичната собственост във връзка с ... „Съвременно административно правосъдие" от проф. д-р Емилия Къндева. РЕЦЕНЗИЯ „Арбитражът" и „Медиацията и гражданският процес" от д-р Маньо Манев. УКАЗАТЕЛ НА РЕШЕНИЯТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯТА Заключение диссертации по теме «Трудовое право; право социального обеспечения», Рачев, Радослав Петков. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подводя итог анализу правового регулирования трудового договора Болгарии и России, исследовав в ... - "Съвременно право", 1998, № 6, с. 37-48. Този автор изрично посочва като разлика в режима на собствеността властническите правомощия на субектите на публичната собственост във връзка с ......