Безплатна електронна библиотека

Практически въпроси на собствеността. Проблеми на гражданския и търговския оборот/ Второ преработено и допълнено издание - Александър Георгиев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,38
ISBN: 978-954-608-200-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Александър Георгиев

Най-добрият Практически въпроси на собствеността. Проблеми на гражданския и търговския оборот/ Второ преработено и допълнено издание pdf, който ще намерите тук

Описание:

В хронологичен ред са представени най-съществените проблеми в уредбатана собствеността в отделните правни области на вещното, наследственото,семейното, поземленото право, разпореждането с имущество на юридическилица, статута на енергийните обекти, както и съдебните производства зазащита на правото на собственост.Представена е актуализация напредложените разрешения в повечето от казусите вследствие на динамичноторазвитие на законодателството. Разработени са и много на брой новиказуси, а някои казуси, които са загубили своето значение, са отпаднали.Представенатав резюмета към всяка глава съдебна практика е обогатена с относимитекъм съответната материя нови тълкувателни решения на ВКС и други съдебниактове. По този начин изложениетопредставлява интерес не само затези, които за първи път се запознават с книгата, но и за читателите,които вече разполагат с първото издание.

...тически въпроси на собствеността ... store.bg - Закупилите книгата "Практически въпроси на ... ... . Проблеми на гражданския и търговския оборот (Трето преработено и допълнено издание) от широката гама продукти на eMAG.⭐Поръчай онлайн и вземи с доставка до твоята врата! Правила на форума Правила на форума Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на ... 《Практически въпроси на собствеността/ Второ преработено и ... ... . Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани. НАСТОЯЩОТО изследване има за цел да маркира най-важните правни проблеми, свързани с изграждането и функционирането на свободните безмитни зони /зоните/ и да предложи възможни варианти за тяхното разрешаване. В демографското развитие на България през последните няколко десетилетия се наблюдават неблагоприятни тенденции , които в прехода към пазарно стопанство засилват своето негативно влияние... Такова уведомление е изпратено на 03.09.2008 г. и получено от продавача на 17.09.2008 г. и договорът е развален съобразно клаузата на чл. 10, ал. 2, изр. 2 от същия. ТЕМА: Практически и правни проблеми при възлагане и изпълнение на ЗОП. Коментар на новите промени • Коментар на последните изменения в общите правила за възлагане на обществените поръчки. 3 ВЪВЕДЕНИЕ На 28 април 2017 г. Европейската комисия прие Известие относно достъпа до правосъдие по въпросите на околната средаa, чиято цел е да обясни подробно становището на Съда на Европейския съюз за ОСГК на ВКС. За решаване на проблема следва да заведете дело за делба, но има съществен риск съдът да не ви възложи на вас имота, а дори и да го изнесе на публична продан. свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон. Чл. 4. Консултантът представлява възложителя пред държавните и общинските органи, Проблеми на наказателното право. Особена част. В две книги се съдържа единно, комплексно и значително надмонографично изследване от научни статии, студии и монографии, публикувани в четирите десетилетия в края на 20 и ... Със Заповед на Министъра на правосъдието е определена работна група, която да изготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп ... Участници в Съвета на тема „Проблеми на пълноценния диалог и сътрудничество с българите по света": i.Представители на държавни органи и органи на местното самоуправление 1. kнигата съдържа исторически преглед на еволюцията на идеите за авторското право от античността до първите авторско правни закони в началото на Хviii век.; проблемите на изпълнителите у нас; някои въпроси свързани с най ... Министерството на икономиката информира, че с приемането на Законa за административно регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (обн....