Безплатна електронна библиотека

Възобновяеми енергийни източници - Николай Кискинов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,74
ISBN: 9789542810698
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Николай Кискинов

Най-добрият Възобновяеми енергийни източници pdf, който ще намерите тук

Описание:

Книгата „Възобновяеми енергийни източници” е първото задълбочено ицялостно изследване на динамичната правна рамка и инвестиционни условияза реализация на проекти за производство на електрическа енергия отвъзобновяеми източници в България. Сред най-важните теми, които са разгледани в книгата са:• Приемането на Закона за енергията от възобновяеми източници и различните му изменения до момента;• Присъединяването на електрически централи – нови и такива с предварителни или окончателни договори;• Преглед на развитието на българския модел на либерализиран електроенергиен пазар и неговото преструктуриране;• Реализирането на нови проекти за ВЕИ електрически централи;•Процедурите по ценообразуване в сектора, определяне на преференциалнатацена и справочна информация за развитието на преференциалните цени;• Потенциал на възобновяемите енергийни източници в България;• Различните видове възобновяеми енергийни източници и данни за делът им в България и другите държави;• Преглед на държавната политика и бъдещите планове за развитие на ВЕИ сектора на България;• Преглед на европейското законодателство и регулации в областта на ВЕИ;• Екологични и други административни изисквания при реализирането на проекти за ВЕИ електроцентрали;Книгатаще бъде полезна на всички инвеститори, консултанти, юристи в областтана енергетиката и лица, свързани с изграждането и експлоатирането напроекти за електрически централи, произвеждащи енергия от възобновяемиизточници.

... документи. Доклад за постигане на националните индикативни цели за потребление на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници през 2010 г ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . Количествата енергия от възобновяеми източници, които се прехвърлят, се вземат предвид за изпълнението на целите по чл. 12 и чл. 12а, ал. 5 и спазване на ограниченията по чл. 12а, ал. 1 и 2, когато в ... Възобновяеми енергийни източници Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации"; Сп ... Видове възобновяеми източници на енергия ... . 12 и чл. 12а, ал. 5 и спазване на ограниченията по чл. 12а, ал. 1 и 2, когато в ... Възобновяеми енергийни източници Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации"; Специалност „Възобновяеми енергийни източници"; Разширено изучаване на англйски език Дневна форма, 5 години срок на ... Невъзобновяеми и възобновяеми енергийни източници Въглищата, нефта, и природния газ, наричани горива, имат почти равностойно участие и задоволяват по близо 30%... възобновяеми източници, както и с производството и потреблението на биогорива и енергия от ... произведена от енергийни обекти с обща инсталирана мощност, по-малка от 4 mw; 2. (изм. - ДВ, бр. 59 от ... ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВЕИ) Този бранш от индустрията е един от най-бързо развиващите се сектори на европейската икономика. Комплект за съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници 2400w 24v Цена: 16,050.00 лв Сравни Енергия от Възобновяеми Енергийни Източници. С постоянно растящите цени на енергията инвестициит...