Безплатна електронна библиотека

Нотариални производства - Красимир Димитров

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,14
ISBN: 9789542812692
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Красимир Димитров

Всички Красимир Димитров книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Макар че нотариалната реформа е основно насочена къмнеговата организационна част, тя неминуемо се отразява и на отделнитевидове нотариални производства.Разгледани са различни теоретичнипроблеми, свързани с правната същност и видовете нотариалнипроизводства, като е потърсен отговор на многобройни практическивъпроси, възниквали в нотариалната дейност.Книгата "Нотариални производства"е предназначена както за студенти по право, така и за нотариуси,помощник-нотариуси, адвокати, съдии по вписванията и всички, които сеинтересуват от разглежданата материя.СЪДЪРЖАНИЕИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯГЛАВА ПЪРВАПОНЯТИЕ И ПРАВНА СЪЩНОСТ НА НОТАРИАЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА. ОБЩИ ПРАВИЛА§ 1. Понятие и правна същност на нотариалните производства§ 2. Общи правила за нотариалните производстваГЛАВА ВТОРАНОТАРИАЛЕН АКТ ЗА ПРАВНА СДЕЛКА§ 1. Понятие и приложно поле§ 2. Общи изисквания за извършване на производството§ 3. Ред за извършванеГЛАВА ТРЕТАКОНСТАТИВНИ НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ§ 1. Понятие и правна същност§ 2. Констативни актове по чл. 587 ал. 1 от ГПК.§ 3. Констативен нотариален акт по чл. 587, ал. 2ГЛАВА ЧЕТВЪРТАНОТАРИАЛНИ ЗАВЕРКИ§ 1. Понятие и видове§ 2. Нотариално удостоверяване на подпис върху частен документ§ 3. Нотариално удостоверяване на съдържанието на частен документ§ 4. Нотариално удостоверяване на подпис и съдържание на частен документ§ 5. Нотариалното удостоверяване на датата на частен документ§ 6. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения на документи и книжа§ 7. Нотариална покана§ 8. Констативен протоколГЛАВА ПЕТАНОТАРИАЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАВЕЩАТЕЛНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ§ 1. Нотариално завещание§ 2. Предаване и връщане на предаденоза съхранение саморъчно завещание§ 3. Обявяване на саморъчно завещание§ 4. Отмяна на завещание с нотариален актГЛАВА ШЕСТАНИЩОЖНИ И НЕИСТИНСКИ НОТАРИАЛНИ УДОСТОВЕРЯВАНИЯ§ 1. Нищожни нотариални удостоверявания§ 2. Неистински нотариални удостоверяванияГЛАВА СЕДМАПОПРАВКА И ОБЕЗСИЛВАНЕ НА НОТАРИАЛНИ УДОСТОВЕРЯВАНИЯ§ 1. Поправка на нотариално удостоверяване§ 2. Обезсилване на нотариално удостоверяванеБиблиография

... на извънредното положение (можете да видите кои са те във вашия град тук, ако предпочитате, можете да изтеглите файла с дежурните тук) ... 【Нотариални производства】 СИЕЛА • Цена | Ciela.com ... . До прекратяването на извънредното положение всички процесуални срокове по висящите съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства спират да текат, освен… Регламентира неотложни нотариални производства (действия)!!! Личното ми мнение на Нотариус, е че следва да се ограничат и да не се извършват сделките с недвижими имоти, МПС и т.н., тези ... Нотариални производства. Нотариалните производства (НП) са изчерпателно посочени в член 465 от ГПК. Това са правни сделки с н ... 10. Нотариални производства. Понятие, обща характеристика ... ... .н., тези ... Нотариални производства. Нотариалните производства (НП) са изчерпателно посочени в член 465 от ГПК. Това са правни сделки с нотариални актове, удостоверявания, вписвания, отбелязвания и ... Нотариални производства - Второ актуализирано издание ⚫ от Красимир Димитров 【Сиела】 9789542826736 10% Намаление Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Разгледани са различни теоретични проблеми, свързани с правната същност и видовете нотариални производства, като е потърсен отговор на многобройни пра ктически въпроси, възниквали в ... Практическо ръководство по нотариални производства, Д.Симеонов и Ц.Панчев. Доставка с преглед преди плащане. Доставка до Офис Еконт: 2 лв Разгледани са различни теоретични проблеми, свързани с правната същност и видовете нотариални производства, като е потърсен отговор на многобройни практически въпроси, възниквали в ... Лекция по Организация на правозащитните институции. Нтариусите участват в така наречените нотариални производства - това са тези производства, по реда на които се извършват правни сделки с нотариални актове ... Нотариални производства. Нотариалните производства са част от т.н. охранителни производства, развиват се пред нотариус и други органи с нотариална компетентност. Нотариални производства. Настоящият труд е посветен на промените в българското процедурно нотариално право, настъпили след влизане в сила на ЗННД през 1997 г. и ГПК през 2007 г. Ограничаването на нотариалните производства до "неотложни такива" не ограничава компетентността на лицата с нотариална компетентност само до неотложните производства. Настоящият труд е посветен на промените в българското процедурно нотариално право, настъпили след влизане в сила на ЗННД през 1997 г. и ГПК през 2007 г. Макар че нотариалната рефор Законът за изменение и допълнение на ТЗ въвежда и двете самостоятелни и различни нотариални ...