Безплатна електронна библиотека

Социално и здравно осигуряване 2014

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,94
ISBN: 9789542814665
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Социално и здравно осигуряване 2014 pdf

Описание:

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ1. КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ – (КСО)2. ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2014 г. – (ЗБДОО-2014)3. ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – (ЗГВРСНР)4. НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ – (НПОС)5. НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА – (НООСЛБГРЧМЛ)6. НАРЕДБА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ – (НИИПОПДОО)7. НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА – (НОИПОБ)8. НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ – (НРВПО)9. НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА – (НСОРЗ)10. НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ – (НЕВДПОВ)11. НАРЕДБА № РД-07-1 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2012 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА, ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ – (НАРЕДБА № РД-07-1 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2012 г.)12. НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД „ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ“ – (НРВРЗОВВФГВРС)13. НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ – (НКТП)14. ИНСТРУКЦИЯ № 13 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2000 г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ1. ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ – (ЗЗО)2. ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2014 г. – (ЗБНЗОК-2014)3. НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – (НОПДМП)4. ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 1 ЯНУАРИ 2006 г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА § 19В ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИНА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ИЗДАДЕНА ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ – (ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 1 ЯНУАРИ 2006 г.)

...ена: 20.00 лв. Книга. Сборник нормативни актове 1 издание 2014 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 1 ... Новите моменти в социалното осигуряване, здравното ... ... . КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - (КСО) 2. ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2014 г. Социално и здравно осигуряване 2014 ОСИГУРЯВАНЕ бр. 7/2014, година xviii 1 ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД И ОСИГУРИТЕЛНИ КНИЖКИ Аспасия Петкова Екс ... 《Социално и здравно осигуряване 2014》| Книги от онлайн ... ... . 7/2014, година xviii 1 ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД И ОСИГУРИТЕЛНИ КНИЖКИ Аспасия Петкова Експерт по социално и здравно осигуряване Ключови думи: Осигурителен доход, осигурителни вноски 1. КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - (КСО) 2. ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2013 г.-(ЗБДОО-2013) 3. ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУ И второ, комбинация на правото на деликтно обезщетение с правото на социално и здравно осигуряване. Към втората система принадлежи и Р. България. КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) В сила от 01.01.2000 г. ... (изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) на платените и ... ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА ... Експерт по социално и здравно осигуряване ... Кодексът за социално осигуряване е основният нормативен акт, който урежда обществените ... Купи книгата Социално и здравно осигуряване 2014 от - на достъпна цена. Прочетете мнения от читалите и заявете сега бързо и удобно онлайн. Лектор: Аспасия Петкова - консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП. Социално и здравно осигуряване на прокурист на ЕТ при сключен граждански договор ... поради което лицето не следва да се осигурява нито социално, нито здравно. ... Изх. № 53-04-421/27.06.2014 г. ЗДДС, чл ... Социално и здравно осигуряване 2014 г. Актуални въпроси по прилагането на осигурителното законодателств...