Безплатна електронна библиотека

Финансово право - Шесто преработено и актуализирано издание - Кратък курс - Казуси - Иван Стоянов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,80
ISBN: 9789542825005
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Иван Стоянов

Насладете се да четете Финансово право - Шесто преработено и актуализирано издание - Кратък курс - Казуси Иван Стоянов epub книги безплатно

Описание:

Разработените казуси и разгледаните решения на ВАС и на КС, както и предложенията de lege ferenda засилват практическата насоченост на учебника. Финансовото право съдържа в себе си логическата и сложна връзка между финанси и право. От съчетанието на тези два компонента се получава ново, по-сложно, но и по-богато по съдържание явление. Това е наука за управлението на публичните финанси. Финансовото законодателство е основа на механизма за управление на публичните финанси. Ефективното им управление безспорно е много важно за икономическото и социалното развитие на обществото. Основанията да се предприеме цялостна реформа на нашето законодателство са, от една страна, преходът към пазарна икономика и необходимостта от хармонизация на българското законодателство със законодателството на ЕС. Познаването на финансовите правни норми и на механизма на тяхното действие е необходимост не само за юристите и икономистите, но и за държавните органи, за всеки предприемач и гражданин. В настоящото издание изцяло е преработена специалната част, като са обособени три раздела: Бюджетно право, Банково дело, Валутно и митническо законодателство. Разработена е нова глава: Мита. Митнически контрол, както и три нови казуса. Учебникът може да се ползва не само от студенти – юристи и икономисти, но и от докторанти, специалисти от практиката и от всички. За повече подробности може да се ползва Финансово право. Обща част. Специална част. Конституционно правосъдие. Казуси. Пето преработено и доп. изд. С., Сиела, 2017.

...дмет и обект на правно регулиране ... Финансово право. Шесто издание. Кратък курс. Иван Стоянов ... ... . Финансовото право е комплексно правен отрасъл, който има допирни точки с всички други правни отрасли... Девето преработено и допълнено издание. ... Удобният формат на изданието - сбито изложение, което синтезира множество становища в теорията и практиката, го прави ценен помощник за всеки студент по право. В учебном пособии изложены все т ... store.bg - тестове по финансово право ... . В учебном пособии изложены все темы курса «Финансовое право»: его предмет, метод и источники, финансово-правовые нормы и отношения, финансовый контроль, основы бюджетного и налогового права, государственный кредит ... Финансовое право и финансовая политика государства. Глава 4. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения 1. Общая характеристика и виды финансово-правовых норм 2....