Безплатна електронна библиотека

Граждански процесуален кодекс - редакция ДВ. бр. 86 от 2005 г.

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,47
ISBN: 5025
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...2006 г.) Данните за местните физически лица, се вписват в данъчния регистър с подаване на данъчната декларация по реда и в сроковете ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) да декларира пред органа по приходите данни за вида и количеството на стоката, за изпращача и получателя, за мястото и датата на получаване на стоката ... ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. В сила от 01.03.2008 г. Обн. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 ... ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Обн ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. В сила от 01.03.2008 г. Обн. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 ... ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Обн. - ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г.; изм. и доп., бр. 50 от - ДВ, бр. 36 от 1979 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 86 от 2005 г.) от лицата, за които е признато от председателя на окръжния съд или от районния съдия въз основа на декларация за материалното им състояние, че ... В (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм., бр. 65 от 2003 г., бр. 77 от 2005 г., бр. 30 и 79 от 2006 г.) в думите "се снабдят с изпълнителен лист по реда на глава двадесет и трета от Гражданския процесуален кодекс" се ... Чл. 65. (1) (Изм. - Изв., бр. 90 от 1961 г., ДВ, бр. 28 от 1983 г., бр. 124 от 1997 г., доп., бр. 64 от 1999 г., изм., бр. 105 от 2002 г.) Страната, която причини отлагане на делото или отменяне на решението чрез предявяване на искания, посочване на факти ... Обн. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., ... Проект:...