Безплатна електронна библиотека

Сравнителна публична администрация - Държавно управление и администрация в други страни - проф. д-р Емилия Къндева, Ивона Спиридонова-Хект

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,37
ISBN: 9789542805922
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: проф. д-р Емилия Къндева, Ивона Спиридонова-Хект

Можете да изтеглите книгата Сравнителна публична администрация - Държавно управление и администрация в други страни във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Настоящата книга е научна монография, която може да служи и за учебник по Сравнителна публична администрация. За написването й са използвани конституциите, закони и други нормативни актове на съответните държави, документи, публикации на международни организации и отделни автори, наблюдения върху административната практика в проучваните държави. В изследването са включени само държави, които авторките, едната или другата или двете заедно, са посещавали и са имали възможност лично да събират материали и впечатления.Книгата е професионално ориентирана към специалисти администратори, политици, юристи, държавни служители, дипломатически кадри, студенти по право, публична администрация, международни отношения, политически и други обществени науки.

...инистрация в други страни 3 ... Сравнителна публична администрация: Държавно управление и ... ... . Сравнителната публична администрация като наука и учебна дисциплина. Сравнителни методи 4. Европейски съюз 5. Информация за ОКС „бакалъвър" Бакалавърската подготовка осигурява широкопрофилни функционални знания в основни области на съвременното общество: управление, икономика, право, политически науки и други. Две години работи в отдел ... Сравнителна публична администрация: Държавно управление и ... ... . Две години работи в отдела по планиране на научната дейност на БАН, а от 1980 г., след конкурс, започва работа като научен сътрудник в Правния институт на БАН и от тогава целият й творчески път ... Две години работи в отдела по планиране на научната дейност на БАН, а от 1980 г., след конкурс, започва работа като научен сътрудник в Правния институт на БАН и от тогава целият й творчески път ... Специалност: Публична администрация, ОКС „бакалавър" Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Първа година Първи семестър 1. Теория на управлението 2. Правотворчество 3. Публична администрация ... така и други специалности от факултетите на университета или от други университети. ... Стратегическо управление в публичната сфера ... Сравнителна публична администрация: Държавно управление и администрация в други страни. С., Тези познания следва да подпомогнат студентите в последващото изучаване на отрасловите и практико-приложни правни науки , както и осмислянето на материалното и процесуалното право изобщо. Спиридонова - Хект. Сравнителна публична администрация: Държавно управление и администрация в други страни. ... Хект. Сравнителна публична администрация: Държавно управление и ... Сравнителна публична администрация - Държавно управление и администрация в други страни Сравнителна публична администрация Държавно управление и администрация в други страни Ивона Спиридонова - Хект, Проф. д-р Емилия Къндева Например в САЩ 1/3 от инвестициите и разходите на страната са ангажирани в публична¬та администрация, а в България 23% от населението са служещи, т.е. ра¬ботят в публичната администрация. (основи на публичната администрация, сравнителна публична администрация)"/ научно направление 3.7 Администрация и управление, научна област 3. Социални, стопански и правни науки/ в УНСС. 1. сборници от международни конференции по публична администрация на NISPAcee, IAISA и др., официални правителствени стратегии и програми за реформа на публичното управление в различни страни. І. Сравнителна публична администрация: Държавно управление и администрация в други страни...