Безплатна електронна библиотека

102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2002
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,30
ISBN: 954-730-132-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги 102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Сборникът включва три части – въведение, решения на ВАС по данъчни и митнически дела и предметен показалец. Въведението не анализира практиката на ВАС по данъчни дела, а цели чрез историческа ретроспекция да представи динамично променящата се през последните десет години данъчна нормативна уредба, като за изходна база е взето законодателството към 1992 г.Самите решения на ВАС са подредени в сборника в зависимост от това дали законът, който е приложен, е материален или процесуален. Повечето решения са от 2001 год. и поради това те са актуални в много отношения както за прилагането на старите данъчни нормативни актове, така и за новоприетите през 1997, 1998 и 1999 г.МАТЕРИАЛНИ ДАНЪЧНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕГлава първа. Закон за данък върху общия доходГлава втора. Закон за облагане доходите на физическите лицаГлава трета. Закон за местните данъци и таксиГлава четвърта. Указ за стопанската дейност и Правилник за прилагане на Указа за стопанската дейностГлава пета. Закон за данък върху печалбатаГлава шеста. Закон за корпоративното подоходно облаганеГлава седма. Закон за данък върху добавената стойност (отм.)Глава осма. Закон за данък върху добавената стойностГлава девета. Закон за акцизитеГлава десета. Закон за митниците (отм.)Глава единадесета. Закон за митницитеПРОЦЕСУАЛНИ И УСТРОЙСТВЕНИ ДАНЪЧНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ.Глава дванадесета.Закон за данъчната администрацияакон за данъчната администрацияГлава тринадесета. Закон за данъчното производствоГлава четиринадесета. Данъчен процесуален кодексГлава петнадесета. Граждански процесуален кодексГлава шестнадесета. Закон за административното производство

...жарница "Нова звезда" Автори: Димитър Митев, Петър Кошничарски Сборникът включва три части - въведение, решения на ВАС по данъчни и митнически дела и предметен показалец ... Отчет 2015: Над 90% от делата с постановени решения в ... ... . Въведението не анализира практиката на ВАС по данъчни дела, а цели чрез историческа ретроспекция да ... Сборникът "102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела" има за цел да анализира практиката на Върховния административен съд по данъчни дела. Случаите са подбрани и а ... Данъчни практики - Развлечение - Дневник ... ... Сборникът "102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела" има за цел да анализира практиката на Върховния административен съд по данъчни дела. Случаите са подбрани и анотирани от Димитър Митев и Петър Кошничаров. Купете онлайн „102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела" 102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела. Сборникът включва три части - въведение, решения на ВАС по данъчни и митнич...