Безплатна електронна библиотека

Тъмнината в Стария завет - Мони Алмалех

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,54
ISBN: 9789544747541
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Мони Алмалех

Можете да изтеглите книгата Тъмнината в Стария завет във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Тъмнината в Стария завет излиза 10 години след първата голяма книга, посветена на цветовете в Библията – Цветовете в Петокнижието (2006).Всъщност работата по дългосрочния проект за тетралогия „Библията в цвят“ и изникващите съпътстващи теми започна далеч преди първата кни­га, т.е. преди 20 години. Двигател бе интересът на студенти от магистърска програма „Сравнително религиознание“ в Нов български университет... Както и да го погледнем, базата на всичко е съпоставителното езикозна­ние, макар че някои езиковеди смятат, че в моите книги става дума за тео­рия на превода. Други езиковеди се възмущават, че не става дума за сравнително езикознание, а за семиотика.Какво е мястото на семиотиката тук? Тя е призмата, средството за мате­риализиране и изпълнение на висшата цел на езикознанието (теоретично и приложно) – да декодира езиковото явление и да проследи какви са нацио­налните и познавателните процеси, втъкани в даден език. А ако декодира­ме успешно явните и неявните аспекти на думите, изреченията, текста – тогава говорим за по-добро разбиране, следователно – за херменевтика.Библията е текст от синтактично подредени знакови единици (думи), но цветовете са и визуално явление. Децата боравят с иконите на последните версии на айфоните, без да знаят майчиния си език, за азбука – да не гово­рим. Така идва следващото разграничаване на цветовете – словесни и визу­ални. Най-малкото, защото много от цветовете са върху дрехите на свеще­ниците, които са едни и същи на всяка служба с години и с векове. Затова там промените са знак, че просветлените пророци маркират съществени изменения – както в посланията и значенията, така и в доктрината. От тре­та страна, всяка малка промяна в свещеническия код е знакова за актуална­та ситуация в общественото съзнание и актуалните проблеми на морала в обществото.Зеленото, синьото, червеното, черното, бялото, различните видове чер­вено, видовете небе, сакралното четирицветие (синьо, мораво, червено и ленено бяло), сакралните двуцветия (бяло със синьо, червено със синьо) – всичко това е част от Цветовете в Петокнижието. Заглавието е малко подвеждащо – разгледани са цветовете не само в Петокнижието, а и в ця­лата Библия, макар че това не е направено в размерите на пълното описа­ние. Пълното описание се случи в следващата голяма монография – Свет­лината в Стария завет, която бе работена много години, но в нея напълно е изчерпана цялата макросветла и бяла образност – и основните термини за бяло, и прототипите на бялото (различните видове светлина, мляко и сняг), и другото най-важно качество на прототипите – чистотата. Важен ас­пект и на тази, и на следващата голяма и изчерпваща всички аспекти кни­га, Червените кодове в Стария завет, е, че отново има множество отпрат­ки и връзки с Новия завет.С Тъмнината в Стария завет приключва цикълът от мащабни моно­графии, наистина нелеки за четене, защото всеки трябва да открие онова, което го интересува. Приключва също така едно мое вътрешно задължение да свърша тази работа, която е толкова наситена информативно, че затруд­нява, но в българската библеистика имаше празно място, останало от веко­вете преди нас, което трябваше да бъде запълнено, и което ще може да бъ­де консултирано в бъдеще от различни читатели и автори.

...ет и Деянията на апостолите разказват за много изпълнения на пророчества, които бяха записани в Стария Завет стотици години преди това ... 《Тъмнината в Стария завет》| Мони Алмалех | Книги от онлайн ... ... . ПОЧИТТА КЪМ СВЕТИИТЕ В ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА ... Начало » БИБЛИЯ » Ветхий завет. В стария завет раят е описан като градина, но и като град (Исая). Идеята, че раят е град с кубична форма, е развита в детайли в Навия завет от ап. Йоан в Апокалипсис или Откровение на Йоан. Автор:Мони Ал ... Премиера на книгата „Тъмнината в Стария завет" на проф ... ... . Идеята, че раят е град с кубична форма, е развита в детайли в Навия завет от ап. Йоан в Апокалипсис или Откровение на Йоан. Автор:Мони АлмалехОбем: 254 стр.Формат в мм.: 230 х 160Издател: КибеаМека подвързияГодина на ... ♦ „В начало Бог създаде небето и земята." - така започва библейският разказ за сътворението на света и на човека в първата книга от Стария завет, наречена Битие (названието съответства на ......