Безплатна електронна библиотека

Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека - доц. д-р Катерина Йочева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2020
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,44
ISBN: 9786192331047
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: доц. д-р Катерина Йочева

Най-добрият Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека pdf, който ще намерите тук

Описание:

Книгата е първи всестранен опит в българската правна литература за изясняване на механизмите за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека, които установяват защита на широк набор от права на човека.

... и ползвани при условията на Закона за защита на класифицираната информация, при условия и по ред, определени в съвместна инструкция на ръководителите им ... Представяне на „Механизми за наблюдение на изпълнението на ... ... . 2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) извършва проверки за изпълнение на изискванията на Закона за лечебните заведения, наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински ... 10. осъществява контролната дейност на комисията, възложена със закон или в изпълн ... 【Механизми за наблюдение на изпълнението на международни ... ... . 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински ... 10. осъществява контролната дейност на комисията, възложена със закон или в изпълнение на акт на Европейския съюз или на международен договор, по който Република България е страна, по отношение на националните звена ... Правата на човека - идеология, политика, право (За подготовката, приемането и значението на Всеобщата декларация за правата на човека) ..... 19 Aurora Ciucă...