Безплатна електронна библиотека

Данъчно законодателство 2002 - Иван Дочев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2002
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,18
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Иван Дочев

Тук ще намерите книгата Данъчно законодателство 2002 pdf

Описание:

...о с изискванията и разпоредбите на европейските директиви в областта на прякото данъчно облагане ... Новото данъчно законодателство през 2017 г. - ИК "Труд и ... ... . законодателство в сила от 2017 г. В края на 2016 г. Народното събрание прие изменения в Закона за ... Данъчно задължените лица ще могат да ползват пропорционален данъчен кредит и при придобиването Промените в данъчното законодателство за 2013 г. разграничаване на държавата-членка, чиито правила за фактуриране се прилагат (чл. 111а - нов);проме ... Промени в данъчното законодателство от 01.01.2016 г ... ... . разграничаване на държавата-членка, чиито правила за фактуриране се прилагат (чл. 111а - нов);промени, свързани електронното фактуриране. Счетоводно и данъчно законодателство. ... За периода 2002 - 2007 г. данните са разработвани по Националната класификация на икономическите дейности (НКИД-2003), като са наблюдавани само сектори от ... Правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). С него се въвеждат в националното данъчно законодателство разпоредбите на законодателство в сила от 2015 г. ... относно данъчно задължените лица, данъчната оценка, отчетната стойност, правата на собственост и ползване върху (7) При прилагането на Директива 2002/92/ЕО стана видно, че редица разпоредби трябва да бъдат доуточнени, за да бъде улеснено извършването на разпространение на застрахователни продукти, както и че за да се осигури ... Регламент № 883/2004: чл. 11;Регламент № 987/2009: чл. 21;КТ: чл. 62, ал. 3;Наредба № 5/2002:чл. 1, ал. 1; ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на лице, което ще полага труд само в държавата-членка по пребиваване В ... ODIT.info - Нормативи - Архив - Писма - Писмо № 91-00-46 от 25.03.2002 г. на ГДД - Писмо № 91-00-46 от 25.03.2002 г. на ГДД Парламентът прие на първо четене пакетът от промени в данъчното законодателство за 2020 година. Те са обединени в закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане. С него обач... На Интерет страницата на Министерство на финансите, в категория "Данъци", са публикувани указания относно годишното счетоводно и данъчно приключване за 2002 г., както и информация за счетоводно и данъчно третиране на ... осигурително законодателство за 2015 г. 23 декември 2014 г. Накратко С Държавен вестник, брой 105 от 19 декември 2014 г., са въведени нови ДДС правила за В бр. 12/08.02.2019 г. на Държавен вестник са обнародвани промени в Наредба № 5 от 2002 г, регламентираща данните, които се съдържат в уведомлението за сключените, променени и прекратени трудови договори, и редът за неговото ......