Безплатна електронна библиотека

Български законник - бр.1 / януари 2002 г. - Георги Петков

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2002
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,46
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Георги Петков

Тук ще намерите книгата Български законник - бр.1 / януари 2002 г. pdf

Описание:

...та; ... До 1 януари 2004 г . ... Вестник "Култура", бр.1/2, 10 януари 2003 г. ... .. Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, приет от Хli Народно събрание на 16 юни 2010 г. Разширяване на процесуалните правомощия на прокурора за водене на граждански дела. сп. "Български законн ... проф. д-р Валентина Попова | Юридически факултет на СУ „Св ... ... . сп. "Български законник", 2002 г. бр. 10, с. 68-71. 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г. и бр. 88 и 101 от 2010 г.) в чл. 3 се правят следните изменения: 1. Постановление № 10 от 27 януари 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет ... бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 89 от 2004 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 28 от 2016 г ... Законът влиза в сила от 28 януари 2019 г. Законът е приет от 44-то Народно събрание на 31 януари 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. Български законник, Sofia, Bulgaria. 12K likes. Счетоводство • Данъци • Осигуряване • Трудово право Български законник > 2015. Документи в Експертис ... Закон за счетоводството (в сила от 1.1.2016 г.) Закон за местните данъци и такси ... (Ново, ДВ, бр. 95 от 2006 г. - в сила от 01.01.2007 г., отм., ДВ, бр. 36 от 2007 г.) Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари Автор е на много статии върху процеса срещу сръбския президент Слободан Милошевич, които публикува от 2002 г. в холандски, германски и български вестници. УКАЗАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г.) Постановление № 14 от 31 януари 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на културата Български; ... бр. 1, 2019 г. 25.01.2019. Публикация на г-н Димитър Радев, управител на БНБ, в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, бр. 56, януари 2019 г. ... "БАНКЕРЪ", брой 4/26 януари - 1 ... Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, приет от Хli Народно събрание на 25 февруари 2010 г. Решение № 12 на Конституционния съд от 2016 г. - бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г. и бр. 55 от 2018 г.) се създава чл. 278б 1: "Чл. 278б 1. (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго ... Пример: Лице има право на 30 работни дни за една календарна година, която се зачита за осигурителен стаж. Излиза в отпуск от 01.01.2010 - 31.01.2010 г. - 20 раб.дни и от 01.02.2010 - 12.02.2010г. вкл...