Безплатна електронна библиотека

Национални счетоводни стандарти 2002. Национални счетоводни стандарти. Закон за счетоводството

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2002
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,97
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Национални счетоводни стандарти 2002. Национални счетоводни стандарти. Закон за счетоводството pdf

Описание:

...ория на правото Цена: 9 ... 【Национални счетоводни стандарти 2002. Национални ... ... .00 лв. купи Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти. Закон за независимия финансов одит. Художник на корицата: Дамян Дамянов. Дата на издаване: Март 2017. isbn: 978-954-28-1986-8. Страници: 388 ... Ключови думи Европейска директива; англосаксонски счетоводни принципи; Закон за счетоводството; Национални счетоводни стандарти; Международни стандарти за финансови отчети; публични дружества Закон за счетоводството. Закон за независимия ... 【Национални счетоводни стандарти 2002. Закон за ... ... . Закон за независимия финансов одит. (7-мо издание) НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ Обн., ДВ, бр. 22 от 27.02.2002 г., в сила от 1.01.2002г. НАЦИОНАЛЕН СМЕТКОПЛАН за стопанската ... (6) За отчетни обекти, за които няма приети стандарти по ал.1, Министерският съвет по предложение на министъра на финансите приема Национални счетоводни стандарти. Национални счетоводни стандарти - СС 10 /последна актуализация на страницата/ - 03.2010г. www.naifin.com - Счетоводство, счетоводни услуги и счетоводен софтуер. В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г. Цел Счетоводен стандарт СС 16 определя основните изисквания за счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи. Закон за счетоводството. национални счетоводни стандарти. закон за независимия финансов одит. коментар Новият закон за счетоводството. Промените в националните счетоводни стандарти. Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2016 г. Национални счетоводни стандарти 2017 ... средните предприятия Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия ... на физическите лица Закон за счетоводството ... Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит. Национални счетоводни стандарти 2017 В ДВ, бр. 3 от 12.01. 2016 г. е обнародвано Постановление на Министерски съвет № 394 от 30.12. 2015 г. за изменение допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, в сила от 01. 01.2016 г. Закон за публичните финанси 10. Закон за устройството на държавния бюджет. 11. Кодекс за застраховането. 12. Международни счетоводни стандарти. Международни стандарти за финансови отчети /МСС ... Закон за счетоводството (в сила от 1 януари 2016 г.) ... указания по прилагането на този закон и Националните счетоводни стандарти; ... 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за ... ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО. НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ. ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ - СИЕЛА е от раздела за правна литература. Вижте актуална цена и кратко резюме във framar.bg. Анотация. Това е единственото издание, което съдържа новия Закон за счетоводството и Националните счетоводни стандарти.Към тях е приложен коментар от специалист по право и счетоводство. НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ И МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ АНОТАЦИЯ Дисциплината дава знания за приложимите национални и международни счетоводни стандарти в счет...