Безплатна електронна библиотека

Закон за Данък върху добавената стойност. В сила от 1 януари 2006 г.

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2006
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,53
ISBN: 34545
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Закон за Данък върху добавената стойност. В сила от 1 януари 2006 г. epub книги безплатно

Описание:

...НАТА СТОЙНОСТ В сила от 01 ... Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със ... ... .01.2007 г. Обн . (1) Когато до влизането в сила на този закон е направено авансово плащане за доставка на стока по приложение № 2, част втора от Закона за данък върху добавената стойност, данъчното събитие за ... Преглед на основните п ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... Преглед на основните промени в Закона за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2009 г. В следващите редове ще разгледаме накратко по-съществените промени в нормативната уредба на ... Във връзка с приетия нов Закон за хазарта в сила от 1 юли 2012 г. са предвидени промени в разпоредбите, уреждащи данъка върху хазартната дейност, включително регламентиране облагането на ... В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2019 Г. В Държавен вестник бр. 98 от 27.11.2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), с който са въведени ... ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г. В сила от 01.01.2020 г. Обн. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г. ... Данък върху добавената стойност 11 730 000,0 1.5. Акцизи 5 695 200,0 По Глава седемнадесета „а" от закона право да се регистрира за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност има всяко регистрирано по чл. 96, 97 и чл. 100 ......