Безплатна електронна библиотека

Оценка на нематериални активи - Жеко Фетваджиев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2006
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,21
ISBN: 9549393032
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Жеко Фетваджиев

Тук ще намерите книгата Оценка на нематериални активи pdf

Описание:

...ървоначалната оценка на нематериален актив, получен в резултат на безвъзмездна сделка, се определя по справедливата му цена ... Актив - Уикипедия ... ... оценка на интелектуална и индустриална собственост, авторски и сродни права, изобретения, патенти, промишлен дизайн, търговски марки, наименования за произход Обн. ДВ. бр. 30 от 7.04.2005 г., изм. ДВ. бр. 86 от 26.10.2007 г. Цел СС 36 определя правилата и процедурите за намаляване на балансовата (преноснат ... 3. Счетоводно отчитане на нематериалните дълготрайни ... ... . ДВ. бр. 30 от 7.04.2005 г., изм. ДВ. бр. 86 от 26.10.2007 г. Цел СС 36 определя правилата и процедурите за намаляване на балансовата (преносната) стойност на активи, когато тя превишава тяхната възстановима стойност. 9 МСС 38 Нематериални активи (пар. 8), Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент нематериални активи, държани от предприятието за продажба в обичайния ход на стопанската дейност (вж. МСС 2 и МСФО 15) или лизинга на нематериални активи, отчитан в съответствие с МСФО 16. IP Consulting е специализирана консултантска агенция Ние предлагаме на клиентите си всички услуги в сферата на интелектуалната собственост (Патент, Полезен модел, Търговска марка, Марка на Европейския съюз (EUTM ... Оценка на нематериални активи - признание за бизнеса, който идва преди излизането на НМА.Чрез анализиране на тези продажби се очаква в пазарната стойност на бизнеса, а след това на ......