Безплатна електронна библиотека

Закон за корпоративното подоходно облагане

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,83
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Закон за корпоративното подоходно облагане pdf

Описание:

...ие чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на ... ЗКПО - Резюме (най-важното от Закона за Корпоративното ... ... ... Данъчни; Наръчник по корпоративно подоходно облагане (2015) Наръчникът е изготвен от Национална агенция за приходите (НАП) с цел да подпомогне служителите на приходната администрация при прилагането на данъчно ... допълнение на Закона за к ... Закон за корпоративното подоходно облагане ... ... Данъчни; Наръчник по корпоративно подоходно облагане (2015) Наръчникът е изготвен от Национална агенция за приходите (НАП) с цел да подпомогне служителите на приходната администрация при прилагането на данъчно ... допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 68 от 2013 г.) се отменя. § 19. Този закон влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 17, който влиза Режимът на облагане с корпоративен данък е регламентиран в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Обект на облагане. С корпоративен данък се облагат: Срокове за внасяне. Авансово - при условията и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, предвидени за корпоративния данък; Закон за корпоративното подоходно облагане В тази графа ще..... Нова от 2013г. декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци Според новите промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, данъкът ще се увеличи от 10% на 12%. 13:35, 05 ное 09 / Дневник 14 Закон за корпоративното подоходно облагане Закон за кредитиране на студенти и докторанти Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители < Издаване на удостоверение за платен данък при източника по Закон за корпоративното подоходно облагане На основание на: Закон за корпоративното подоходно облагане - чл. 201, ал. 4 Закон за корпоративното подоходно облагане . изм. ДВ. бр. 99 от 16.12.2011 г. Чл. 31. (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до . 10 на сто ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от ... ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на отписване на активи в резултат на изпълнение на ... Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Входящ номер: 854-04-172 Дата: 24/10/2018 ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ В сила от 01.01.200...